Suomen Pipliaseura

14.08.2023

Sana

”Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät suljette taivaiden valtakunnan oven ihmisten ne-nän edestä. Ette mene siitä sisään ettekä anna muidenkaan mennä.
Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät kierrätte maita ja meriä saadaksenne käännytettyä edes jonkun. Jos onnistutte, hänestä tulee helvetin perillinen, tuplasti pahempi kuin teistä.
Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin kautta, se vala ei velvoita mihin-kään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat ääliöt! Kumpi on arvokkaampi, kulta vai temppeli, jonka ansiosta kulta on pyhää? Te sanotte: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo alttarilla olevan uhrilahjan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat! Kumpi on arvokkaampi, lahja vai alttari, jonka ansiosta lahja on pyhä? Joka vannoo alttarin kautta, vannoo samalla kaiken alttarilla olevan kautta. Joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, joka asuu siellä. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo samalla Juma-lan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta.” (Matt. 23:13–22)

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä