Suomen Pipliaseura

14.6.2022 vesper

UT lukukappale

Usko saa lupauksen toteutumaan

13Jumala lupasi koko maailman perinnöksi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Ei hän tehnyt sitä siksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että tämä luotti häneen. Luottamus teki Abrahamista kelvollisen. 14Usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa, jos perinnön saavat ne, jotka noudattavat lakia. 15Laista näet seuraa viha. Jollei ole lakia, ei ole myöskään rikosta.

16Siksi usko saa lupauksen toteutumaan. Tämä horjumaton lupaus merkitsee armoa kaikille Abrahamin jälkeläisille. Se ei rajoitu vain niihin, jotka noudattavat lakia. Se koskee myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä, 17niin kuin on kirjoitettu: »Minä olen tehnyt sinusta monien kansojen isän.» Abraham luotti Jumalaan, joka tekee kuolleista eläviä ja kutsuu olemattomat olemaan. 18Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa »monien kansojen isäksi», koska oli sanottu: »Näin suureksi kasvaa sinun jälkeläistesi määrä.» 19Abrahamin usko ei horjunut, vaikka hän ymmärsi, että lähes satavuotiaana hän oli kyvytön saamaan lapsia ja että Saaran kohtu oli kuihtunut. 20Abraham ei silti lakannut luottamasta Jumalan lupaukseen. Hän sai voimaa uskostaan ja antoi kunnian Jumalalle. 21Hän oli varma siitä, että Jumala pystyy pitämään lupauksensa. 22Siksi »Jumala hyväksyi hänet».

23Tätä ei kuitenkaan kirjoitettu vain Abrahamin vuoksi 24vaan myös meidän vuoksemme. Jumala hyväksyy meidätkin kelvollisiksi, kun uskomme häneen, joka herätti Herramme Jeesuksen kuolleiden joukosta. 25Jeesuksen annettiin kuolla meidän rikkomustemme vuoksi, ja hänet herätettiin eloon, jotta Jumala hyväksyisi meidät.

Room. - Kirje roomalaisille 4:13-25UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä