Suomen Pipliaseura

14.7.2022 vesper

UT lukukappale

Paavali suunnittelee matkaa Roomaan

22Tämän tehtäväni vuoksi matkani teidän luoksenne on estynyt kerran toisensa jälkeen. 23Nyt minulla ei kuitenkaan ole enää mitään tehtävää näillä seuduilla. Olen jo vuosien ajan aikonut tulla luoksenne, 24kun menen Espanjaan. Toivon, että voin matkalla tavata myös teidät. Te voitte sitten auttaa minua jatkamaan matkaani, kun olen ensin saanut hetken nauttia seurastanne.

25Nyt lähden kuitenkin Jerusalemiin viemään avustusta pyhille Kristuksen seuraajille. 26Makedoniassa ja Akhaiassa päätettiin näet järjestää keräys Jerusalemin seurakunnan köyhien hyväksi. 27Näin he päättivät ja ovat sen jerusalemilaisille myös velkaa. Jos kerran muut kansat ovat päässeet osallisiksi jerusalemilaisten hengellisistä lahjoista, niillä on velvollisuus avustaa heitä taloudellisesti.

28Kun luovutan heille keräyksen tuoton ja saan näin tehtäväni suoritettua, lähden Espanjaan ja vierailen myös teidän luonanne. 29Tiedän, että tuon tullessani Kristuksen täyden siunauksen.

30Veljet ja sisaret, vetoan Hengen antamaan rakkauteen ja kehotan teitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimissä: osallistukaa minun kamppailuuni ja rukoilkaa Jumalaa puolestani, 31etten jäisi Juudeassa epäuskoisten käsiin. Rukoilkaa, että Jerusalemin pyhille viemäni avustus miellyttäisi sikäläisiä Jeesuksen seuraajia. 32Silloin voin tulla luoksenne iloisin mielin ja virkistyä seurassanne, jos Jumala sen sallii. 33Toivon, että rauhan Jumala on teidän kaikkien kanssa. Aamen.

Room. - Kirje roomalaisille 15:22-33UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä