Suomen Pipliaseura

16.02.2022

Näkökulma tekstiin

Allegoria tarkoittaa vertauskuvaa tai vertauskuvallista esitystapaa. Allegorinen selitys perustuu käsitykseen, jonka mukaan Raamatun ilmausten taakse kätkeytyy jokin vertauskuvallisesti ilmaistu hengellinen merkitys. Selitystapa kehittyi Aleksandriassa ja sen tunnetuin edustaja oli ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen teologi Filon.

Varhainen kirkko tulkitsi Raamattua usein allegorisesti löytäen ymmärrettävälle tekstille myös erilaisia hengellisiä merkityksiä, joita teksti ei varsinaisesti sisältänyt. Allegorisesta raamatuntulkinnasta on pääosin luovuttu, mutta osittain tapa on säilynyt meidän päiviimme saakka. Allegorista tulkintaa on käytettävä harkitusti, sillä se avaa helposti ovet mielivaltaiselle selitykselle.

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä