Suomen Pipliaseura

16.08.2023

Sana

”Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät olette kuin hauta, joka on kyllä ulkoa siistiksi lai-tettu mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Tekin näytätte ihmisille oikeamielisen ulkokuoren, mutta sisällänne on pelkkää teeskentelyä ja vääryyttä.
Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät rakennatte profeetoille hautoja ja koristelette oi-keamielisten muistomerkkejä. Te sanotte: ’Jos olisimme eläneet esi-isiemme päivinä, emme olisi hei-dän kanssaan vuodattaneet profeettojen verta.’ Näin te myönnätte olevanne profeetantappajien jälke-läisiä! Olkaa siis esi-isienne mittaisia!” (Matt. 23:27–32)

Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä