Suomen Pipliaseura

17.8.2022 laudes

UT lukukappale

Jumala lähettää Pyhän Hengen

1Kun tuli viideskymmenes päivä pääsiäisestä, helluntai, kaikki olivat kokoontuneet yhteen. 2Äkkiä taivaalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. 3He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. 4Kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä Henki sai heidät julistamaan.

5Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista, ja 6ääni keräsi koolle suuren väkijoukon. Kaikki hämmästyivät, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 7He kyselivät ihmeissään: »Eivätkös kaikki nämä puhujat ole galilealaisia? 8Miten me kaikki kuulemme heidän puhuvan omaa äidinkieltämme? 9Paikalla on partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia. Täällä on väkeä Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Aasian maakunnasta, 10Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Jotkut ovat käymässä Roomasta. 11Jotkut ovat juutalaisia ja toiset juutalaisiksi kääntyneitä. On kreetalaisia ja arabialaisia. Silti me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista.» 12Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät epätietoisina toisiltaan, mistä mahtoi olla kyse. 13Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti: »Nuo ovat tainneet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä!»

Pietarin helluntaipuhe

14Pietari nousi seisomaan, ja muut yksitoista nousivat hänen kanssaan. Hän korotti äänensä ja sanoi: »Juutalaiset ja kaikki te muutkin, jotka asutte Jerusalemissa! Painakaa mieleenne, mitä sanon teille. 15Nämä ihmiset eivät todellakaan ole humalassa, niin kuin luulette. Kellokin on vasta yhdeksän aamulla. 16Tämä on sitä, mistä profeetta Joelin kirjassa kerrotaan:

17’Jumala sanoo: Viimeisinä päivinä

vuodatan Henkeäni jokaiseen.

Silloin poikanne ja tyttärenne profetoivat,

nuoret näkevät näkyjä

ja vanhukset enneunia.

18Noina päivinä vuodatan Henkeäni

palvelijoilleni, miehille ja naisille,

ja he profetoivat.

19Näytän ihmeitä taivaan korkeudessa

ja merkkejä alhaalla maan päällä:

verta, tulta ja tupruavaa savua.

20Aurinko hehkuu pimeyttä

ja kuu vuotaa verta

ennen kuin koittaa Herran päivä,

suuri ja häikäisevä.

21Joka silloin kutsuu Herraa avuksi, pelastuu.’

Ap. t. - Apostolien teot 2:1-21UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä