Suomen Pipliaseura

18.09.2022

Näkökulma tekstiin

Nimitystä ”mestari” (kr. epistata) käyttävät muualla Luukkaan evankeliumissa vain oppilaat puhuessaan Jeesuksesta. Tämän pohjalta voi ajatella, että miehet (tai joku heistä) ovat ehkä aikaisemmin kuuluneet Jeesuksen laajempaan oppilasjoukkoon.

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä