Suomen Pipliaseura

18.5.2022 vesper

UT lukukappale

Kristus on elävä kivi

1Tehän olette jo riisuneet päältänne kaiken pahuuden ja valheen, teeskentelyn ja kateuden sekä pahat puheet. 2Hamuilkaa puhdasta opetusta kuin vastasyntyneet vauvat maitoa. Sen ravitsemina te kasvatte pelastukseen, 3kun olette päässeet näin maistamaan Herran hyvyyttä.

4Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luokse. Tuon kiven ihmiset hylkäsivät, mutta Jumala on sen valinnut, ja hänen silmissään se on kallisarvoinen. 5Olkaa itsekin kuin eläviä kiviä, joista rakennetaan hengellinen rakennus. Muuttukaa pyhäksi papistoksi antaaksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen vuoksi ovat Jumalalle sopivia. 6Pyhissä kirjoituksissahan sanotaan:

»Katsokaa, minä asetan Siioniin kiven,

valitun, kallisarvoisen, kivistä tärkeimmän.

Sen, joka siihen uskoo, ei tarvitse hävetä.»

7Teille uskoville on siis luvassa kunniaa, mutta epäuskoisten suhteen käy toteen tämä: Kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tehtiin koko rakennuksen tärkein kivi. 8Heille siitä tulee kompastuskivi ja liukas kallio. He eivät tee niin kuin sana kehottaa, ja siksi he kompastuvat. Niin on tarkoitettukin.

9Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa. Te olette Jumalan oma kansa, jonka tehtävänä on julistaa hänen hyviä tekojaan. Hän kutsui teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa.

10Ennen te ette olleet kansa;

nyt te olette Jumalan kansa.

Ennen hän ei armahtanut teitä,

nyt teidät armahdetaan.

1. Piet. - 1. Pietarin kirje 2:1-10UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä