Suomen Pipliaseura

19.8.2022 laudes

UT lukukappale

37Tämä sai kuulijat tuntemaan piston sydämessään, ja he kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta: »Mitä meidän pitäisi tehdä, veljet?» 38Pietari vastasi: »Muuttakaa elämänne suunta ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimissä, jotta saisitte syntinne anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 39Tämä lupaus koskee teitä ja teidän lapsianne ja kaikkia niitäkin, jotka ovat kaukana täältä – keitä tahansa, joita Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.»

40Pietari todisti vielä pitkään ja kehotti kuulijoita: »Pelastautukaa näiden kierojen nykyihmisten keskeltä.» 41Ne, jotka ottivat vastaan hänen sanomansa, kastettiin. Uskovien joukko kasvoi sinä päivänä noin kolmellatuhannella hengellä.

42Kääntyneet noudattivat apostolien oppia. He elivät tiiviinä yhteisönä, rukoilivat ja viettivät ehtoollista murtaen leipää.

Uskovien elämäntapa

43Apostolit tekivät monia ihmeitä, ja kaikki olivat peloissaan. 44Uskovat pitivät kuitenkin yhtä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45He myivät koko omaisuutensa ja jakoivat kaiken keskenään sen mukaan, mitä kukin tarvitsi. 46Joka päivä he kokoontuivat uskollisesti temppelissä, ja kotona he viettivät ehtoollista ja aterioivat iloisesti mutta vaatimattomasti. 47He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja joka päivä Herra kasvatti pelastuneiden joukkoa.

Ap. t. - Apostolien teot 2:37-47UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä