Suomen Pipliaseura

2.1.2023 vesper

UT lukukappale

8Varokaa, ettei teitä houkutella ansaan filosofialla tai maailman alkuvoimia koskevalla taikauskolla, joka ei perustu Kristukseen vaan ihmisten vakiintuneisiin ajatustapoihin. 9Kristuksessa ruumiillistuu koko jumaluus, 10ja hänen kauttaan se täyttää teidätkin. Hän on pää, joka hallitsee kaikkia maailman valtoja ja voimia. 11Kristuksen omina teidät on ympärileikattu vertauskuvallisesti, kun ruumiissanne olevat vahingolliset halut on riisuttu pois. Näin Kristus on ympärileikannut teidät. 12Kasteessa teidät haudattiin yhdessä hänen kanssaan. Samalla teidät herätettiin eloon. Teidät herätti uskollisen Jumalan voima, joka herätti myös Jeesuksen kuolleiden joukosta. 13Jumala antoi teille elämän yhdessä Jeesuksen kanssa, kun olitte kuolemaan tuomittuja rikkomustenne vuoksi. Kuvaannollisesti sanoen teiltä puuttui ympärileikkaus. Jumala antoi anteeksi rikkomuksemme 14ja mitätöi velkakirjamme kaikkine pykälineen naulaamalla sen ristiin. 15Hän riisui ja nöyryytti maailman vallat ja voimat marssittamalla niitä vankeina Kristuksen voittokulkueessa.

Maallisten sääntöjen turhuus

16Teitä ei pidä tuomita sen vuoksi, mitä syötte tai juotte tai miten vietätte juhlia, uudenkuun juhlaa tai lepopäivää. 17Tällaiset seikat ovat vain varjo tulevasta, mutta Kristus on todellisuutta. 18Teiltä ei saa riistää voittamaanne palkintoa kukaan, joka nöyryyttä teeskennellen palvoo enkeleitä, pohdiskelee näkyjään ja ylpeilee tyhjistä ajatuksistaan. 19Tällainen ihminen on kuin irrallinen ruumiinosa, joka on kadottanut yhteytensä päähän. Kristus on tuo pää, joka jänteiden ja nivelten avulla pitää ruumiin koossa. Hän huolehtii ruumiista, kun se kasvaa Jumalan voimasta. 20Kristuksen kanssa kuoltuanne ette enää ole maailman alkuvoimien vallassa. Miksi siis noudatatte tiukkoja ruokasääntöjä, aivan kuin eläisitte maailmassa: 21»Älä tartu», »älä maista», »älä koske»? 22Tällaiset säännöt koskevat katoavia asioita ja ovat ihmisen keksimiä. 23Jumalan palveleminen näillä itse keksityillä tavoilla, itsensä vähättely ja ruumiin karaiseminen vaikuttavat kaikki hienoilta. Ne eivät kuitenkaan tuo ihmiselle aitoa kunniaa vaan hetkellistä mielihyvää.

Kol. - Kirje kolossalaisille 2:8-23UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä