Suomen Pipliaseura

2.7.2021 laudesin tekstit

UT lukukappale

Paavali lähettää terveisiä

1Annan teille suosituksen sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. 2Ottakaa hänet vastaan Herran nimissä, hänen pyhien seuraajiensa arvolle sopivalla tavalla. Olkaa hänen rinnallaan, millaista apua hän tarvitseekin. Onhan hän itsekin tukenut monia, myös minua. 3Kertokaa terveisiä Priscalle ja Aquilalle, työtovereilleni Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. 4He ovat vaarantaneet oman henkensä minun puolestani. Heitä kiittävät minun lisäkseni kaikki vieraista kansoista kääntyneiden seurakunnat. 5Terveisiä myös seurakunnalle, joka kokoontuu heidän luonaan. Terveisiä rakkaalle ystävälleni Epainetokselle, joka on Aasian maakunnan ensimmäinen hedelmä Kristuksen yhteydessä. 6Terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. 7Terveisiä Andronikokselle ja Junialle, vankitovereilleni, jotka ovat samaa kansaa kuin minä. He ovat hyvämaineisia apostolien joukossa, ja he olivat kristittyjä jo ennen minua.

8Terveisiä rakkaalle ystävälleni Ampliatukselle, joka on Herran omia. 9Terveisiä Urbanukselle, joka on työtoverimme Kristuksen palveluksessa, ja rakkaalle ystävälleni Stakykselle. 10Terveisiä Apellekselle, joka on koeteltu Kristuksen palvelija. Terveisiä Aristobuloksen perheelle ja talonväelle. 11Terveisiä Herodionille, joka on samaa kansaa kuin minä. Terveisiä niille Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia. 12Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ponnistelevat Herran vuoksi. Terveisiä rakkaalle Persikselle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran hyväksi. 13Terveisiä Rufukselle, Herran valitulle, ja hänen äidilleen, joka on minullekin kuin äiti. 14Terveisiä Asynkritokselle, Flegonille, Hermekselle, Patrobakselle, Hermakselle ja heidän kanssaan oleville veljille ja sisarille. 15Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille, jotka seuraavat Kristusta. 16Tervehtikää toisianne pyhällä poskisuudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat lähettävät teille terveisiä.

Room. - Kirje roomalaisille 16:1-16UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä