Suomen Pipliaseura

21.8.2022 vesper

UT lukukappale

Keräyksen järjestäminen Korintissa

1Minun ei oikeastaan tarvitsisi kirjoittaa teille Jerusalemin seurakunnan pyhien avustamisesta. 2Tiedänhän, miten kovasti haluatte auttaa. Siksi kehuinkin teitä makedonialaisille ja kerroin, että akhaialaiset ovat tehneet osansa jo viime vuonna. Teidän intonne on saanut monet muutkin innostumaan. 3Lähetän nyt kuitenkin luoksenne nämä veljet, jotta tietäisitte valmistautua eivätkä meidän kehumme tässä asiassa osoittautuisi aiheettomiksi. 4Meidän luottamuksemmehan joutuisi naurunalaiseksi – teistä itsestänne puhumattakaan – jos sinne tulisi minun kanssani makedonialaisia ja he näkisivät teidän olevan valmistautumattomia. 5Siksi pidin välttämättömänä lähettää nämä veljet edeltä teidän luoksenne. He järjestävät teidän lahjoituksenne etukäteen valmiiksi niin, että se on kunnon lahja eikä mitään pihistelyä.

6Asia on näin: jos kylvää niukasti, saa niukan sadon, ja jos kylvää runsaasti, saa runsaan sadon. 7Jokaisen on annettava sen verran kuin on mielessään päättänyt. Mitään ei pidä antaa vastahakoisesti eikä pakosta, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa. 8Hän voi antaa teille kaikkia lahjojaan niin runsaasti, ettei teiltä puutu mitään ja että voitte tehdä paljon kaikkea hyvää. 9Kirjoituksissahan sanotaan:

»Hän jakoi, hän antoi köyhille.

Hänen oikeudenmukaisuutensa on ikuinen.»

10Hän, joka antaa kylväjälle siemenet ja syötäväksi leivän, kasvattaa myös teidän oikeamielisyydestänne moninkertaisen sadon ja antaa sen teille. 11Te saatte kaikenlaista rikkautta, niin että voitte olla pyyteettömän anteliaita. Näin meidän työmme saa ihmiset kiittämään Jumalaa. 12Tämä keräys ei ainoastaan täytä seurakunnan pyhien tarpeita, vaan se myös tuottaa yhä enemmän kiitosta Jumalalle. 13Tällä keräyksellä te tunnustatte uskonne Kristuksen ilosanomaan ja todistatte olevanne sille kuuliaisia. Lahjan saajat puolestaan ylistävät Jumalaa kuuliaisuudestanne samoin kuin siitä pyyteettömyydestä, jolla te avustatte heitä ja kaikkia muitakin. 14He myös rukoilevat puolestanne ja kaipaavat teitä sen suunnattoman hyvyyden vuoksi, jota Jumala on teille osoittanut. 15Kiitos Jumalalle hänen käsittämättömän suuresta lahjastaan!

2. Kor. - 2. kirje korinttilaisille 9:1-15UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä