Suomen Pipliaseura

23.03.2022

Näkökulma tekstiin

Jos uskovissa Jumalan valituissa lapsissa asuva Pyhä Henki loisi heidät jo tämän elämän aikana kokonaan uusiksi, niin että he luontoineen ja kaikkine kykyineen olisivat täysin synnittömiä, he eivät todellakaan tarvitsisi lakia eivätkä siis kiirehtijääkään. Ilman mitään lain opetusta, kehotusta, ohjausta ja hoputusta he aivan omasta aloitteestaan, täysin vapaaehtoisesti, tekisivät kaiken, mitä he Jumalan tahdosta ovat velvollisia tekemään. Juuri sitenhän aurinko, kuu ja kaikki taivaan tähdet itsestään noudattavat ratojaan kenenkään tai minkään kehottamatta, ohjaamatta, kiirehtimättä, painostamatta, pakottamatta tai estämättä. Ne seuraavat järjestystä, jonka Jumala on niille kerran säätänyt. Entä rakkaat enkelit? Heidänkin kuuliaisuutensa on täysin vapaaehtoista. Mutta uskovaisia ei tämän elämän aikana uudisteta täydellisesti eikä läpikotaisin. Kristuksen täydellinen kuuliaisuus peittää kyllä heidän syntinsä, eikä synnistä seuraa uskoville kadotustuomiota. Sydämen uudistaa Pyhä Henki, joka annetaan ja vastaanotetaan evankeliumia saarnattaessa, ei lakia julistettaessa (Gal. 3:2,14). (Luterilaisten tunnustuskirjojen Yksimielisyyden ohjeesta lyhentäen ja hieman mukaillen.)

Suomen Pipliaseurav.4.20.13
Seuraa meitä