Suomen Pipliaseura

23.05.2022

Tästä eteenpäin

”Älkää murehtiko mistään, vaan kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle. Pyytäkää häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Kaiken ymmärryksen ylittävä Jumalan rauha vartioi sydäntänne ja ajatuksianne ja saa ne pysymään Kristuksen Jeesuksen yhteydessä.” (Fil. 4:6–7.)

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä