Suomen Pipliaseura

25.3.2022 laudes

UT lukukappale

Aadam ja Kristus

12Tarkoitan sitä, että yhden ihmisen teon vuoksi maailmaan tuli synti ja sen mukana kuolema. Siten kuolema tavoitti jokaisen, koska kaikki ovat tehneet syntiä. 13Synti oli maailmassa jo ennen lain antamista. Sitä ei tosin sanottu synniksi, kun ei ollut lakiakaan. 14Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät tehneet rikosta niin kuin Aadam. Aadam oli vastakohta hänelle, joka tuli myöhemmin.

15Rikosta ei voi kuitenkaan verrata lahjaksi saatuun armahdukseen. Yhden rikos koitui kaikkien kuolemaksi, mutta vielä paljon suurempi vaikutus on ollut Jumalan armolla ja hänen lahjoillaan. Nekin tulivat kaikille yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta. 16Tätä lahjaa ei voi verrata yhden syntisen vuoksi annettuun tuomioon. Yhden ihmisen tuomiosta näet seurasi rangaistus, mutta armahduksen lahjasta seuraa vapauttava tuomio kaikista rikkomuksista. 17Yhden ihmisen rikkomus antoi kuolemalle vallan tämän yhden ihmisen vuoksi. Vielä paljon suuremman vallan saavat kuitenkin ne, joille annetaan lahjaksi runsaasti armoa ja oikeudenmukaisuutta. He saavat elää ja hallita yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, välityksellä.

18Siispä samoin kuin yhden ihmisen rikkomus on tuonut rangaistuksen kaikille, antaa yhden ihmisen oikeamielinen teko kaikille oikeamielisyyden ja elämän. 19Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus on tehnyt kaikista syntisiä, tekee yhden ihmisen tottelevaisuus kaikista syyttömiä. 20Laki ujuttautui maailmaan, jotta rikkomus moninkertaistuisi, mutta missä synti moninkertaistui, siellä armosta tuli mittaamaton. 21Niin kuin synnin valta johtaa kuolemaan, vie armon valta ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus teki meistä syyttömiä.

Room. - Kirje roomalaisille 5:12-21UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä