Suomen Pipliaseura

26.4.2022 laudesin tekstit

UT lukukappale

Taistelu pahaa vastaan

10Lopuksi: Antakaa Herran vahvistaa teitä voimallaan. 11Pukeutukaa Jumalan taisteluvarustukseen, jotta voisitte vastustaa Paholaisen juonia. 12Vastustajamme ei näet ole lihaa ja verta. Me kamppailemme henkivaltoja vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijaa ja taivaan pahoja henkiä vastaan. 13Ottakaa siis käyttöönne Jumalan taisteluvarustus, jotta voitte pahan päivän tullen taistella ja selviytyä voittajina. 14Seiskää valmiina ja kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa oikeamielisyyden haarniskaan 15ja solmikaa sandaaleiksenne valmius levittää rauhan sanomaa. 16Ottakaa vielä suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17Ottakaa vastaan myös pelastuksen kypärä, samoin Hengen miekka eli Jumalan sana.

18Olkaa kestäviä ja valvokaa. Pyytäkää ja rukoilkaa joka hetki Hengen voimalla, rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. 19Rukoilkaa minunkin puolestani, että saisin suustani sopivat sanat ja voisin rohkeasti julistaa ilosanomaan sisältyvää salaisuutta. 20Tämän salaisuuden vuoksi olen nyt vankilassa. Rukoilkaa minulle rohkeutta puhua niin kuin minun pitää.

Ef. - Kirje efesoslaisille 6:10-20UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä