Suomen Pipliaseura

26.5.2022 Helatorstain laudes

UT lukukappale

Mihin tarvitaan uutta pappia?

11Leevin heimon pappeus perustui kansalle annetun lain säädöksiin. Jos kansasta muka tuli jo tämän pappeuden ansiosta täydellinen, mihin vielä tarvitaan uutta pappia? Miksi sanotaan, että hän on pappi samalla perusteella kuin Melkisedek eikä niin kuin Aaron?

12Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu väistämättä myös laki. 13Hän, josta nyt on puhe, kuuluikin aivan toiseen heimoon, eikä yksikään tuon heimon jäsenistä ole toimittanut alttaripalvelusta. 14Niin kuin hyvin tiedetään, Herramme on noussut Juudan heimosta. Tämän heimon pappeudesta Mooses ei puhunut mitään.

15Asia käy entistä selvemmäksi, kun virkaan astuu uusi, Melkisedekin kaltainen pappi. 16Hänen pappeutensa ei perustu fyysiseen syntyperään vaan siihen elämään, jota ei voi tuhota. 17Kirjoituksissahan todistetaan:

»Sinä olet pappi ikuisesti

samalla perusteella kuin Melkisedek.»

18Näin kumotaan aiemmin annettu käsky, koska se on heikko ja hyödytön. 19Lakihan ei tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle tuodaan jotain suurempaa: toivo, jonka voimalla lähestymme Jumalaa. 20Ja nythän on syytä ottaa huomioon sekin, että Leevin heimon miehistä tuli pappeja ilman valaa. 21Tuon toisen papin nimityksen sen sijaan vahvisti valalla hän, joka sanoi:

»Herra vannoi valan

eikä muuta mieltään:

sinä olet pappi ikuisesti.»

22Siksi Jeesuksen takaama liitto on paljon painavampi.

Jeesus on täydellinen ylipappi

23Noita muita pappeja on tullut aina vain lisää, koska kuolema on estänyt heitä pysymästä virassaan. 24Jeesuksen pappeus ei kuitenkaan muutu, sillä hän pysyy ikuisesti. 25Siksi hän sopii täydellisesti pelastamaan ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luokse. Hänhän elää ikuisesti rukoillakseen heidän puolestaan.

26Juuri tällainen ylipappi sopii meille. Hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. 27Toisin kuin muiden ylipappien hänen ei tarvitse joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hänhän hoiti asian kerralla uhratessaan itsensä. 28Laki teki ylipappeja ihmisistä, jotka ovat puutteellisia. Lakia myöhempi vala sen sijaan teki Pojasta ylipapin, joka on ikuisesti täydellinen.

Hepr. - Kirje heprealaisille 7:11-28UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä