Suomen Pipliaseura

27.01.2022

Näkökulma tekstiin

Juuri edellä (jakeet Mark. 4:1–20) Jeesus on kertonut Jumalan sanan levittämisestä kertovan kylväjävertauksen. Tämän perusteella voi ajatella, että myös tässä tekstissä on kysymys Jumalan sanan jakamisesta.

Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä