Suomen Pipliaseura

27.3.2022 vesper

UT lukukappale

Täytä tehtäväsi!

1Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä – hänen, joka tuomitsee elävät ja kuolleet. Kehotan sinua hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta: 2Julista sanaa rohkeasti. Ole valmiina astumaan esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä, arvostele, moiti, kehota ja opeta kärsivällisesti. 3Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät enää siedä tervettä oppia. Omien halujensa mukaisesti he haalivat opettajia kuullakseen aina sitä, mitä mieli tekee. 4He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät myyttien puoleen. 5Pidä sinä ajatuksesi järjestyksessä joka tilanteessa, kestä vastoinkäymiset, julista ilosanomaa ja täytä palvelutehtäväsi.

6Minun vereni vuodatetaan pian, lähtöni hetki on tullut. 7Olen juossut hyvän kilpailun ja päässyt maaliin. Olen säilyttänyt uskon. 8Minua odottaa nyt oikeudenmukaisuuden seppele. Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa sen minulle viimeisenä päivänä. Eikä hän anna sitä vain minulle vaan kaikille, jotka ovat sydämestään toivoneet hänen ilmestymistään.

Toimintaohjeita

9Yritä tulla luokseni mahdollisimman pian. 10Demas on näet jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan ihastuttuaan nykyiseen maailmanmenoon. Crescens taas lähti Galatiaan, Titus Dalmatiaan. 11Vain Luukas on enää kanssani. Ota Markus mukaasi, sillä hänestä on minulle apua. 12Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. 13Tuo tullessasi viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luokse. Tuo myös kirjoitukset, varsinkin nahalle kirjoitetut.

14Kupariseppä Aleksandros on tehnyt minulle paljon pahaa. Herra maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. 15Pidä sinäkin häntä silmällä, sillä hän on vastustanut kovasti meidän opetustamme.

16Kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, kukaan ei tullut avukseni. Kaikki jättivät minut yksin, mutta ei panna sitä heidän syykseen. 17Herra oli kuitenkin rinnallani. Hän antoi minulle voimaa, jotta voisin täyttää julistajantehtäväni ja kertoa ilosanoman kaikille kansoille. Näin pelastuin leijonan kidasta. 18Herra pelastaa minut vastedeskin kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Kunnia hänelle ikuisesti! Aamen.

2. Tim. - 2. kirje Timoteukselle 4:1-18UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.13
Seuraa meitä