Suomen Pipliaseura

29.05.2022

Näkökulma tekstiin

Paavali kysyy kirjeessään roomalaisille: ”Mikä voisi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Hätä, ahdistus tai vaino? Nälkä tai alastomuus, vaara tai väkivalta?” Ja vastaa: ”Olen vakuuttunut siitä, ettei mikään Jumalan luoma pysty erottamaan meitä hänen rakkaudestaan, joka ilmenee Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Siihen ei pysty kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä tuleva, eivät korkeuden eivätkä syvyyden voimat, ei mikään mahti maailmassa.” (Room. 8:35,38–39.)

Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä