Suomen Pipliaseura

29.09.2023

Sana

Jotkut kuitenkin sanoivat: ”Belsebulin, päädemonin, voimalla hän karkottaa demoneja.” Toiset taas halusivat koetella Jeesusta ja odottivat hänen antavan merkin taivaasta.
Jeesus tiesi, mitä he ajattelivat, ja sanoi: ”Jos Saatana olisi kääntynyt itseään vastaan, kuinka hänen valtakuntansa voisi kestää? Jokainen sisäisesti jakautunut valtakunta raunioituu, ja talot sortuvat tois-tensa päälle. Te sanotte, että ajan demoneja pois Belsebulin voimalla. Jos nyt minä karkotan demoneja Belsebulin voimalla, niin kenen voimalla teidän oppipoikanne niitä karkottavat? Heidän toimintansa vie pohjan syytöksiltänne. Mutta entä jos Jumalalla on sormensa pelissä, kun karkotan demoneja? Silloinhan Jumalan valtakunta on saapunut luoksenne.
Kun vahva ja aseistettu mies vartioi kartanoaan, hänen omaisuutensa on turvassa, kunnes tulee vielä vahvempi mies. Tämä voittaa hänet ja ottaa häneltä ne taisteluvarusteet, joihin hän luotti. Sitten vah-vempi mies jakaa saamansa saaliin. Se, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Hän hajottaa, koska ei kokoa yhdessä minun kanssani.
Kun demoni lähtee ihmisestä, se kulkee seuduilla, joilla ei ole vettä, ja etsii turhaan lepopaikkaa. Sil-loin se sanoo: ’Palaan siihen taloon, josta lähdin.’ Kun se palaa, se löytää talonsa siivottuna ja hyvässä järjestyksessä. Silloin se käy pyytämässä seurakseen seitsemän vielä pahempaa demonia, jotka käyvät taloksi. Näin tämän ihmisen asiat ovat entistä huonommin.” (Luuk. 11:15–26)

Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä