Suomen Pipliaseura

3.11. Perjantai

Sana

Antakaa Herran vahvistaa teitä voimallaan. Pukeutukaa Jumalan taisteluvarustukseen, jotta voisitte vastustaa Paholaisen juonia. Vastustajamme ei näet ole lihaa ja verta. Me kamppailemme henkivaltoja vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijaa ja taivaan pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis käyttöönne Jumalan taisteluvarustus, jotta voitte pahan päivän tullen taistella ja selviytyä voittajina. Seiskää valmiina ja kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa oikeamielisyyden haarniskaan ja solmikaa sandaaleiksenne valmius levittää rauhan sanomaa. Ottakaa vielä suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan myös pelastuksen kypärä, samoin Hengen miekka eli Jumalan sana.

Olkaa kestäviä ja valvokaa. Pyytäkää ja rukoilkaa joka hetki Hengen voimalla, rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. (Ef. 6:10–18)

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä