Suomen Pipliaseura

30.11.2022 vesper

Psalmiteksti

Siion, kaikkien tuntema kaupunki

1Korahilaisten laulu

Jumala on perustanut kaupunkinsa pyhille vuorille.

2Hän rakastaa Siionin portteja enemmän

kuin kaikkia muita Jaakobin suvun kaupunkeja.

3Sinusta, Jumalan kaupungista,

kerrotaan mahtavia asioita.

(välisoitto)

4Minä olen Jumalan kaupunki.

Maineeni on kiirinyt Egyptiin ja Babyloniin.

Minut tunnetaan myös Filisteassa, Tyroksessa ja Nubiassa.

Niistä, jotka saapuvat sieltä, sanotaan:

»Kas, hän on syntynyt Siionissa

5Minusta, Siionista, todellakin sanotaan:

»Jokainen on syntynyt siellä.»

Korkein pitää lujana ja vakaana kaupungin,

josta näin puhutaan.

6Kun Jumala merkitsee kansoja kirjaansa,

hän kirjoittaa:

»Tämäkin on syntynyt Siionissa.»

(välisoitto)

7Kaikki tanssivat ja laulavat:

»Sinusta, Siionista, on kaikki lähtöisin.»

Psalmi 87:1-7UT2020Avaa lukunäkymä
Koko maa laulaa Jumalalle

1Laulakaa Jumalalle laulu, jota ei ole ennen kuultu.

Laulakaa Jumalalle, maan asukkaat, laula maa!

2Laulakaa Jumalalle,

antakaa ylistys hänen nimelleen,

kertokaa joka päivä hänen avustaan.

3Julistakaa kaikille kansoille hänen kunniaansa,

kertokaa hänen mahtavista teoistaan.

4Tehkää näin, sillä Jumala on suurenmoinen,

ylistäkää häntä niin kuin mahtavinta ylistetään.

Kunnioittakaa häntä, älkää muita jumalia.

5Meidän Jumalamme teki taivaan,

muiden kansojen jumalat ovat vain turhia kuvia.

6Majesteettinen loisto ympäröi Jumalaa,

voima ja kirkkaus ovat hänen pyhäkössään.

7Tunnustakaa Jumalan voima,

kunnioittakaa häntä, kaikki kansat.

8Antakaa kunnia Jumalan nimelle,

tulkaa hänen temppelinsä pihoille,

tuokaa hänelle uhrilahjoja.

9Kumartakaa Jumalaa hänen pyhässä loistossaan,

vapiskaa hänen edessään, kaikki maan asukkaat.

10Kertokaa kaikille kansoille:

Jumala on kuningas,

hän on luonut maan vakaaksi ja lujaksi,

hän tuomitsee kansoja oikeudenmukaisesti.

11Iloitse taivas, riemuitse maa!

Myrskyä, meri, ylistystä!

Myrskyä, meri ja kaikki mitä sinussa on.

12Niitty, vietä juhlaa.

Kaikki metsän puut, kajauttakaa riemuhuuto

13Jumalalle, joka on tulossa.

Hän pysyy uskollisena tuomarina

ja saapuu tuomitsemaan oikeudenmukaisesti

koko maailman – maan ja sen asukkaat.

Psalmi 96:1-13UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä