Suomen Pipliaseura

31.01.2022

Näkökulma tekstiin

Israelin kansan keskuudessa eli samarialaisten ohella muitakin kulttuurisia ja etnisiä ryhmiä. Palestiinassa oli puhtaasti kreikkalaisia tai pikemminkin hellenistisiä kaupunkeja. Nämä kaupungit muodostivat eräänlaisen yhteenliittymän, Dekapoliksen eli kymmenen itsehallintokaupungin ryhmän.

Uudessa testamentissa Gadara esiintyy paikkana, jossa Jeesus vapautti yhden tai kaksi miestä heitä riivanneista pahoista hengistä ajamalla henget sikalaumaan. Matteuksen evankeliumi sijoittaa tämän suoraan Gadaraan, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit puolestaan ”gerasalaisten alueelle”, minkä on tulkittu tarkoittavan samaa, sillä kaupungit sijaitsivat samalla suunnalla Galileasta. Juutalaisille sika oli syötäväksi kelpaamaton eläin, mutta muut kuin juutalaiset kasvattivat myös sikoja ruuaksi.

Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä