Suomen Pipliaseura

4.9.2022 vesper

UT lukukappale

30Minä en voi tehdä mitään omin päin. Tuomitsen sen mukaan, mitä lähettäjäni minulle sanoo. Tuomioni ovat oikeudenmukaisia, koska en toteuta omaa tahtoani vaan hänen tahtonsa.»

Jeesuksen todistajat

31»Jos olen todistajana omassa asiassani, ei todistukseni ole luotettava, 32mutta minusta onkin todistanut toinen. Tiedän, että hänen todistuksensa minusta on luotettava. 33Olette lähettäneet miehiänne Johanneksen luokse, ja hänkin on todistanut luotettavasti. 34En minä kuitenkaan kaipaa ihmisten todistusta itseni vuoksi. Sanon tämän vain siksi, että te pelastuisitte.

35Johannes oli kirkkaana loistava lamppu, mutta te halusitte juhlia hänen valossaan vain hetken. 36Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta vakuuttavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni ja jotka teen. Ne todistavat, että Isä on minut lähettänyt. 37Minun puolestani todistaa myös Isä, joka minut on lähettänyt. Ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet häntä. 38Ette luota siihen, jonka Isä lähetti. Siksi Isän sana ei pysy teissä. 39Te kyllä tutkitte pyhiä kirjoituksia, koska luulette saavanne ikuisen elämän niiden avulla. Ja juuri ne todistavat minusta. 40Silti ette tahdo tulla minun luokseni saadaksenne elää.

41Ihmiset eivät anna minulle kunniaa. 42Minä kyllä tunnen teidät: teiltä puuttuu Jumalan rakkaus. 43Olen tullut Isäni nimissä, mutta te ette ota minua vastaan. Sen kyllä otatte, joka tulee omissa nimissään. 44Te kaipaatte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta. Miten te voisittekaan uskoa?

45Älkää luulko, että minä syytän teitä Isäni edessä. Teidän syyttäjänne on Mooses, johon olette panneet toivonne. 46Jos uskoisitte Moosesta, uskoisitte minua. Juuri minusta hän kirjoitti. 47Mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, miten uskoisitte minun puheitani?»

Joh. - Johannes 5:30-47UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä