Suomen Pipliaseura

5.10. Torstai

Sana

Jeesus sanoi: ”Voi teitä! Te rakennatte hautoja profeetoille, vaikka esi-isänne tappoivat heidät. Muistomerkin rakentamalla te todistatte hyväksyvänne esi-isienne teot ja sen, että he tappoivat profeetat. Siksi Jumala onkin viisaudessaan sanonut: ’Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja lähettiläitä, ja he tappavat ja vainoavat näitä.’ Siksi tämä sukupolvi vaaditaan tilille kaikesta profeettojen verestä, joka maailman perustamisesta lähtien on vuodatettu. Se saa maksaa kaikesta, Abelin verestä Sakarjan vereen, joka vuodatettiin pyhäkön ja alttarin väliin. Kyllä, minä sanon teille: tämä sukupolvi vaaditaan tilille.

Voi teitä, oikeusoppineet! Te omitte tiedon avaimen. Ette kuitenkaan menneet itse sisään, ettekä päästäneet niitäkään, jotka olisivat halunneet mennä.”

Kun Jeesus lähti sieltä, oppineet ja fariseukset olivat alkaneet suhtautua häneen vihamielisesti. He tivasivat häneltä vastauksia kaikenlaisiin kysymyksiin ja vaanivat häntä saadakseen hänet kiinni hänen omista sanoistaan. (Luuk. 11:47–54)

Suomen Pipliaseurav.4.19.1
Seuraa meitä