Suomen Pipliaseura

5.7.2022 vesper

UT lukukappale

Uusi elämä Kristuksen kanssa

1Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret. Siksi kehotan teitä: antakaa itsenne eläväksi ja pyhäksi uhriksi, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on järkevä tapa palvella Jumalaa. 2Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla, niin että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää, Jumalan mielen mukaista ja täydellistä.

3Koska olen saanut osakseni Jumalan armon, kehotan teitä kaikkia: Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella. Ajatelkaa terveellä järjellä. Jokaisen pitäisi mitata itseään ja uskoaan sillä mitalla, jonka Jumala on juuri hänelle antanut. 4Onhan meilläkin yhdessä ruumiissa monta jäsentä, joilla on eri tehtävät. 5Samoin me olemme Kristuksen yhteydessä yksi ruumis ja samalla toistemme jäseniä. 6Meillä on jokaisella oma erityinen lahjamme sen mukaan, mitä Jumala on meille armollisesti suonut. Joku on saanut profetoimisen lahjan ja käyttää sitä uskomme mukaisesti. 7Palvelija on saanut palvelutehtävän, opettaja opetustehtävän. 8Jollakulla on lahja ohjata toisia, ja niin hän ohjaa. Antajan on annettava pyyteettömästi, johtajan johdettava tarmokkaasti ja auttajan autettava iloisin mielin.

Room. - Kirje roomalaisille 12:1-8UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.21.9
Seuraa meitä