Suomen Pipliaseura

9.1.2023 laudes

UT lukukappale

Tervehdys ja kiitos

1Minä, Paavali, olen Jumalan tahdosta saanut kutsun Kristuksen Jeesuksen apostoliksi. Kirjoitan yhdessä veli Sosteneksen kanssa 2Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle. Tervehdimme teitä, jotka Kristus Jeesus on puhdistanut ja jotka Jumala on kutsunut olemaan pyhiä. Samalla osoitamme kirjeemme kaikille, jotka kutsuvat avuksi Herraamme Jeesusta Kristusta, missä ikinä ovatkin. 3Jumalan, meidän Isämme, ja Herramme Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä ja rauhaa teille.

4Kiitän aina Jumalaani teidän puolestanne siitä lahjasta, jonka olette häneltä saaneet, nimittäin Kristuksesta Jeesuksesta. 5Hänen ominaan teillä on kaikenlaisia rikkauksia; teillä on sana hallussanne eikä viisauttakaan puutu. 6Todistus Kristuksesta on alkanut vaikuttaa vahvana keskuudessanne. 7Siksi teiltä ei puutu mitään Jumalan lahjoja, kun odotatte innoissanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 8Hän antaa teille voimia loppuun asti, niin että olette moitteettomia sinä päivänä, kun hän saapuu. 9Jumala on kutsunut teidät olemaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteydessä. Jumalan uskollisuuteen voitte luottaa.

Korintin seurakunnan erimielisyydet

10Veljet ja sisaret, kehotan teitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimissä: välttäkää erimielisyyksiä ja pitäkää yhtä, olkaa yksimielisiä ja eläkää yhteisymmärryksessä. 11Olen näet saanut kuulla Khloen väeltä, että olette riidoissa keskenänne. 12Tarkoitan sitä, että sanotte olevanne Paavalin puolella tai Apolloksen, Keefaksen tai jopa Kristuksen puolella. 13Onko Kristus muka jaettu? Ei kai Paavalia ole ristiinnaulittu teidän vuoksenne? Ei kai teitä ole kastettu Paavalin nimissä? 14Jumalan kiitos, en ole kastanut teistä muita kuin Crispuksen ja Gaiuksen. 15Nyt kukaan ei pääse sanomaan, että teidät olisi kastettu minun nimissäni. 16No, kastoinhan minä myös Stefanaksen talonväen, mutta muita en muista kastaneeni. 17Ei Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan ilosanomaa – ei kuitenkaan viisaita puhumalla. Silloinhan Kristuksen risti menettäisi merkityksensä.

1. Kor. - 1. kirje korinttilaisille 1:1-17UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä