Suomen Pipliaseura

4. #rauha: Yli raja-aitojen

Raamattu on syntynyt kulttuurissa, joka kiistatta on patriarkaalinen. Siihen kulttuuriin liittyy naisten alempiarvoisuus, homoseksuaalisen rakkauden vieroksuminen, orjuus ja toisten ihmisten syrjiminen etnisen taustan perusteella. Raamattu kertoo monessa kohtaa epäoikeudenmukaisuudesta ja sorrosta ihmisyyttä kohtaan. Näistä asioista lukeminen on monille ahdistavaa. ”Pyhä kirja” – mitä pyhää on sorrossa?

Raamattua ei voi eikä tarvitse lukea niin, että se kertoo kauttaaltaan siitä, miten asioiden tulisi olla. Eivät kaikki asiat Raamatussa ole pyhää siinä mielessä. Raamattu näyttää ihmisyyttä kaikessa raadollisuudessaan. Pyhyys voi olla juuri siinä surussa ja myötätunnossa, joka herää tekstin äärellä sorrettuja kohtaan.

Feministinen raamatunluenta haastaa tunnistamaan epäoikeudenmukaisuutta. Se myös etsii positiivista erityisyyttä sorrettujen ryhmien edustajista. Esimerkiksi naiset Jeesuksen haudalla, aikansa epäluotettava taho, on Jumalalle kyllin hyvä todistamaan ihmeellisestä ylösnousemuksesta! Feministinen raamatunluenta myös haastaa huomaamaan, että enemmistön käyttämä ja heille tuttu näkökulma Raamattuun ei aukene kaikille. Ei ole vain yhtä totuutta Raamatusta.

Vaikkapa teksti roomalaisen sotilaan, sadanpäällikön palvelijan parantamisesta (Matt.8:5-13) saattaa näyttäytyä vain yhtenä Jeesuksen parannusteoista. Tekstissä sotilas tulee pyytämään Jeesukselta apua palvelijansa parantamiseen, mutta arastelee pyytää Jeesusta kotiinsa. Niinpä Jeesus parantaa kaukana olevan palvelijan siltä seisomalta pelkän sanansa voimalla, ja ylistää kuulijoilleen sitä, kuinka vahva usko sotilaalla on. Nykytiedon valossa tekstin tulkinta voi laajentua. Jeesus ylitti aikansa sosiaalisen raja-aidan siinä, että hän paransi toiseen kansaan kuuluvan ihmisen. Ylittikö hän myös toisen raja-aidan? Nykyään tiedetään myös, että Roomassa isäntien ja palvelijoiden kumppanuussuhteet olivat yleisiä. On mahdollista, että tekstin palvelija on ollut sadanpäällikön rakastaja, kumppani. Sadanpäällikkö saattaa myös tietää, että israelilaisten keskuudessa miestenväliset suhteet olivat vieras asia, eikä hän siksi tohdi pyytää Jeesusta kotiinsa. Tällä tavoin ymmärrettynä Jeesuksen ihmeparannus näyttäytyy myös hänen täydellisenä rakkautenaan ihmisiä kohtaan seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta.

Emme voi tavoittaa lopullista totuutta vanhan kertomuksen takana. Joka tapauksessa Jeesuksen toiminnan ydin on Jumalan rakkaus, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle riippumatta ihmisten rakentamista raja-aidoista.

Heli Yli-Räisänen
Kirjoittaja on toimittaja ja teologian maisteri, joka on tutkinut sukupuolta ja seksuaalisuutta Raamatussa.

Raamatunteksti(t)

23Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. 24Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. 25Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia.

26Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. 27Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 28Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. 29Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

Kirje galatalaisille 3:23-29KR92Avaa lukunäkymä

3Silloin hän lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. 4Hänen oli kuljettava Samarian kautta.

5Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, 6ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti.

7Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: »Anna minun juoda astiastasi.» 8Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. 9Samarialaisnainen sanoi: »Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?» Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa.

10Jeesus sanoi naiselle: »Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.» 11Nainen sanoi: »Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? 12Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin.» 13Jeesus vastasi hänelle: »Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, 14mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.» 15Nainen sanoi: »Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa.»

16Jeesus sanoi hänelle: »Mene hakemaan miehesikin tänne.» 17»Ei minulla ole miestä», nainen vastasi. Jeesus sanoi: »Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. 18Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta.» 19Nainen sanoi: »Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. 20Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa.» 21Jeesus vastasi: »Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 22Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. 23Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. 24Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.»

25Nainen sanoi: »Minä tiedän kyllä, että Messias tulee.» – Messias tarkoittaa Kristusta. – »Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken.» 26Jeesus sanoi: »Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.»

Johannes 4:3-26KR92Avaa lukunäkymä

Miten oma taustasi vaikuttaa Raamatun tulkintatapaasi?

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä