Suomen Pipliaseura

Näin raamattuhaku toimii

Etsitkö tiettyä raamatunkohtaa, mutta et muista tarkalleen, mistä se löytyy? Tehokas hakutoiminto on käytössäsi sivun yläreunassa olevassa hakukentässä. Hakutoiminnolla löydät raamatuntekstien lisäksi myös hakusanan sisältävät blogit, sivut, taustatiedot ja mietiskelyt.

Hakutulosnäkymässä voit rajata hakutuloksesi raamatunteksteihin, blogeihin, sivuihin tai mietiskelyihin (lukuohjelmiin) napsauttamalla vastaavaa painiketta. Voit myös siirtyä suoraan raamatunkohtaan kirjoittamalla sen hakukenttään. Järjestelmä tunnistaa tavalliset raamatunkirjojen lyhenteet ja niiden jälkeen tulevat luku- ja jaemerkinnät, esim. 1. Moos. 3:1 tai Joh. 3:16-17.

Raamatunjakeet esitetään hakutuloksissa oletuksena kirjojen järjestyksen mukaan lajiteltuna. Voit esikatsella hakutuloksen ympärillä olevaa tekstikatkelmaa klikkaamalla hakutuloksen vieressä olevaa Pikakatsaus-nappia.

Jos haluat rajata hakutulokset vain tiettyyn kirjaan tai saada tulokset esimerkiksi vain Uudesta testamentista, voit käyttää hakutulosnäkymän suodatusvalikkoa.

Raamattuhaun toiminnot

Voit ohjata hakua käyttämällä loogisia operaattoreita AND +, NOT -, OR / sekä sulkumerkkejä ( ), sitaatteja " " että sanakatkaisua *.

+ plusmerkki sanojen välissä (myös sana AND) palauttaa sellaiset jakeet joissa molemmat hakusanat esiintyvät, esim. haku Jeesus +Kristus palauttaa jakeet, joissa molemmat sanat Jeesus ja Kristus esiintyvät, riippumatta niiden keskinäisestä järjestyksestä

- miinusmerkki sanan edessä (myös sana NOT) ohjaa hakua palauttamaan vain sellaiset jakeet, joissa ensimmäinen hakusana esiintyy, mutta ei miinusmerkin jälkeen tuleva sana, esim. haku Jeesus -Kristus palauttaa vain jakeet joissa esiintyy sana Jeesus mutta joissa ei ole sanaa Kristus.

/ vinoviiva sanojen välissä (myös sana OR) merkitsee että haku palauttaa tuloksia, joissa jompi kumpi sana esiintyy.

( ) sulkumerkit ohjaavat suoritettavan haun suoritusjärjestystä, esim. Herodeksen +(Jeesus / Nasaretista) palauttaa tuloksena jakeet, joissa esiintyy sana Herodes sekä joko sana Jeesus tai sana Nasaretista.

* asteriski-merkki sanan katkaisumerkkinä ohjaa hakua etsimään kaikki sanat, jotka alkavat ennen asteriskia olevilla kirjaimilla, esim. haku hidas* palauttaa kaikki jakeet, joissa on sana hidas tai hidastuvat.

" " sitaatit hakusanojen ympärillä ohjaavat haun palauttamaan jakeet joissa sitaattien sisälle jäävät sanat esiintyvät juuri siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne esitetään, esim. "Jeesus Kristus" palauttaa jakeet, joissa hakusanat Jeesus Kristus esiintyvät peräkkäin oikeassa järjestyksessä, mutta ei esimerkiksi jakeita joissa sanat ovat muodossa Kristus Jeesus.

Edellä lueteltuja hakuoperaattoreita voi käyttää muodostamaan monimutkaisia hakulausekkeita. Tämä on hyödyllistä, kun haluat löytää tietyn raamatunpaikan merkityksen, mutta et tarkkaa sanojen taivutusmuotoa, järjestystä tai mitä tarkkaa sanaa jakeessa käytettiin, esim. haku "Vaikka minä" +pimeä* palauttaa jakeen "Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi." (Ps. 23:4)

ja haku rakasta* +siirto* palauttaa jakeen "Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." (3. Moos. 19:3)

Suomen Pipliaseurav.4.18.12
Seuraa meitä