Suomen Pipliaseura

Jafet

Jafet oli Nooan toinen poika. Yhdessä vanhempiensa sekä veljiensä Haamin ja Seemin kanssa hän selvisi arkissa vedenpaisumuksesta. Tulvan jälkeen hänestä tuli rannikkoalueilla asuvien kansojen kantaisä.

Nimi Jafet

Nimi Jafet tarkoittaa ehkä ”laaja”. Nimi viittaa lupaukseen, jonka Jafet saa 1.Moos. 9:27. Siinä sanotaan, että Seemin teltassa tulee olemaan tilaa Jafetille.


Jafetilla oli vaimo, (1. Moos. 7:13) jonka kanssa hän sai lapsia, mutta sen enempää vaimosta ei Raamatussa kerrota.

Arkissa

Jafetin sekä hänen veljiensä Seemin ja Haamin, isä Nooa rakensi arkin. Hän teki niin, koska Jumala oli sanonut hänelle, että tulva tulee peittämään maan (1. Moos. 6:14-16).


Kun arkki oli valmis, Nooa ja hänen vaimonsa sekä heidän kolme poikaansa menivät arkkiin. Jokaisesta eläinlajista otettiin arkkiin mukaan vähintään yksi uros ja yksi naaras (1. Moos. 7:15).


Vesi peitti koko maan. Kun sataviisikymmentä päivää oli kulunut, vesi alkoi laskea ja ihmiset sekä eläimet saattoivat poistua arkista. Jumala siunasi Jafetin ja hänen veljensä. Heille annettiin tehtäväksi hankkia lapsia, jotta maan päällä olisi taas ihmisiä.

Siunaus ja kirous

Kun maa oli taas kuiva ja asuttava, Nooa istutti viinitarhan. 1.Moos. 9:20-21 mukaan hän tuli humalaan omasta viinistään ja meni alasti telttaansa makuulle. Haam näki tämän ja kertoi siitä veljilleen. Seem ja Jafet menivät telttaan ja asettivat viitan isänsä peitoksi.


Kun Nooa heräsi humalassa unestaan, hän oli vihainen Haamille siitä, mitä tämä oli tehnyt. Hän kirosi Haamin pojan Kanaanin: Kanaanin tuli olla Seemin ja Jafetin jälkeläisten palvelija. Nooa siunasi Seemin ja Jafetin. Jumala soi Jafetille tilaa asua Seemin teltoissa.

Jafetin jälkeläiset

1.Moos. 10:5 mukaan Jafet oli niiden kansojen kantaisä, jotka levittäytyivät pitkin rannikkoalueita. Hänen jälkeläisensä ajateltiin eläneen alueella, joka ulottui nykypäivän Kaukasukselta Kreikan saaristoon.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.19.0
Seuraa meitä