Suomen Pipliaseura

Raamatun ihmisiä

Tilaaja
Aadam

Aadam ja Eeva muodostivat Raamatun ensimmäisen pariskunnan. Aadam on näin ihmiskunnan kantaisä. Aadam ja Eeva elivät Eedenin puutarhassa, kunnes Jumala lähetti heidät pois. Yhdessä he olivat Kainin, Abelin ja Setin vanhemmat.

Tilaaja
Aamos

Amos oli maanviljelijä Tekoan kaupungista, eteläisen Juudan kuningaskunnasta. Hän toimi profeettana pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa kuningas Jerobeam II:n aikana noin 750 eKr.

Tilaaja
Aaron

Aaron oli Mooseksen veli. Hän oli Israelin kansan ensimmäinen ylipappi.

Abel

Abel oli Aatamin ja Eevan nuorempi poika ja Kainin veli. Kain murhasi veljensä Abelin, mutta Jumala näki Aabelin veren. Uudessa testamentissa Abelin veri viittaa oikeamielisiin ihmisiin, jotka kuolivat, vaikka olivat syyttömiä.

Tilaaja
Abimelek (Gerarin kuningas)

Abimelek oli Gerarin kaupungin kuningas, filistealaisten alueella Kanaaninmaan rajalla. Abraham ja Saara sekä Iisak ja Rebekka asuivat jonkin aikaa tässä kaupungissa muukalaisina.

Tilaaja
Abraham

Abraham oli yksi Israelin kansan patriarkoista. Jumala käski häntä jättämään perheensä ja lähtemään Kanaaninmaahan. Kun Abraham oli hyvin vanha, hän sai Kanaaninmaassa pojan nimeltä Iisak. Tämä poika täytti Jumalan lupauksen, että Abrahamista tulee suuren kansakunnan esi-isä.

Tilaaja
Ahab

Ahab oli pohjoisen Israelin kuningaskunnan kuningas noin vuosina 871-852 eKr. Hän seurasi isänsä Omrin jalanjälkiä ja edisti taloudellista hyvinvointia. Raamatun mukaan Ahab oli huono kuningas, koska hän palveli sään ja hedelmällisyyden jumalaa Baalia.

Tilaaja
Amram

Amram oli Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin isä. Vaimonsa, Jokebedin tavoin hän kuuluu Leevin heimoon.

Tilaaja
Asser

Asser oli Jaakobin ja Silpan toinen poika sekä Gadin veli. Hän oli yksi Israelin kansan esi-isistä. Hänen äitinsä oli Silpa, mutta hänet luetaan Lean lasten joukkoon. Jaakobin lapsia koskevissa kertomuksissa Asserilla ei ole erityistä roolia.

Tilaaja
Atalja

Atalja oli Juudan eteläisen kuningaskunnan kuningatar noin vuosina 845-840 eKr. Hän nousi valtaan verisessä vallankaappauksessa. Raamatun kirjoittajat maalasivat kielteisen kuvan Ataljasta; hän oli väkivaltainen ja kannusti palvelemaan Baalia.

Barabbas

Barabbas (arameaksi Bar-abbâ, ”isän poika”) oli rikollinen, joka oli tuomittu murhasta. Kaupungissa oli puhjennut Rooman vastaisia levottomuuksia ennen kuin Jeesus seuraajineen saapui Jerusalemiin pääsiäisjuhlan viettoon. Levottomuuksien aikana Barabbas oli syyllistynyt murhaan ja hänet oli vangittu.

Tilaaja
Barak

Barak oli Israelin armeijan komentaja samaan aikaan kuin naisprofeetta Debora toimi Israelin tuomarina. Debora määräsi Barakin taistelemaan kanaanilaisia vastaan. Barak voitti Kanaanin armeijan, mutta heidän komentajansa pakeni. Hän piiloutui telttaan, jossa muuan nainen tappoi hänet. Kun taistelu oli ohi, Barak ja Debora lauloivat voitonlaulun, jota kutsutaan ”Deboran lauluksi” (Tuom. 5:1).

Tilaaja
Benjamin

Benjamin oli Jaakobin ja Raakelin nuorempi poika. Hän oli yksi Israelin kansan esi-isistä. Hän oli veljensä Joosefin kanssa isänsä Jaakobin suosikki.

Tilaaja
Bilha ja Silpa

Bilha ja Silpa olivat Jaakobin jalkavaimoja. Raakel antaa oman orjattarensa Bilhan Jaakobille jalkavaimoksi, jotta tämä voisi synnyttää lapsia Raakelin puolesta. Lea tekee samoin oman orjattarensa Silpan kanssa.

Tilaaja
Boas

Boas oli rikas maanviljelijä Betlehemistä. Hän nai Moabista tulleen lesken Ruutin. Boas ja Ruut saivat pojan, josta tuli kuningas Daavidin isoisä.

Daavid

Daavid oli Israelin toinen kuningas. Kertomus hänen taistelustaan filistealaista Goljatia vastaan on yksi Raamatun tunnetuimmista kohdista (1. Sam. 17). Daavidin suku hallitsi Jerusalemin valtaistuinta 900-500-luvuilla eKr. Jumala lupasi Daavidille, että hän on ikuisesti kuningas.

Tilaaja
Dan

Dan oli Jaakobin ja Bilhan vanhin poika ja Naftalin veli. Hän on yksi Israelin kansan esi-isistä. Hänen äitinsä oli Bilha, mutta hänet lasketaan Raakelin lapseksi. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Danilla ei ole erityistä roolia.

Tilaaja
Debora

Debora oli Tuomarien kirjan ainut naispuolinen tuomari. Häntä kutsutaan myös naisprofeetaksi. Deboran ja Barakin johdolla Israelin armeija voitti kanaanilaisten armeijan (Tuomarien kirja luku 4). Tätä voittoa juhlitaan myös Deboran laulussa Tuomarien kirjan luvussa 5.

Tilaaja
Dina

Dina oli Jaakobin ja Lean tytär. Eräänä päivänä hänet raiskasi mies, joka halusi myöhemmin mennä hänen kanssaan naimisiin. Kun Dinan veljet kuulivat tapahtuneesta, he tekivät suunnitelman sisarensa raiskauksen kostamiseksi.

Tilaaja
Eeva

Eeva oli nainen, jonka kanssa Aadam muodosti ensimmäisen Raamatussa mainitun pariskunnan. Kaikkien elävien ihmisten äitinä hän sai nimekseen Eeva. Eeva ja Aadam ovat Kainin, Abelin ja Seetin vanhemmat.

Tilaaja
Efraim

Efraim oli Joosefin ja hänen egyptiläisen vaimonsa Asenatin nuorempi poika, jonka vanhempi veli oli nimeltään Manasse. Heidän isoisänsä Jaakob piti heitä yhtä tärkeinä kuin omia poikiaan ja elämänsä lopussa antoi heille erityisen siunauksen.

Elia

Elia oli profeetta pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa kuningas Ahabin ja hänen poikansa Ahasin aikaan. Elia halusi ihmisten palvelevan Israelin Jumalaa eikä sään ja hedelmällisyyden jumala Baalia.

Tilaaja
Elimelek

Elimelek oli Noomin aviomies, joka oli kotoisin Betlehemistä. Nälänhädän aikana hän vei perheensä tilapäisesti asumaan Moabin maahan. Siellä Elimelek ja hänen poikansa kuolivat.

Tilaaja
Elisa

Elisa oli profeetta Elian palvelija ja hänen seuraajansa. Hän aloitti toimintansa profeettana pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa, kun Ahabin perheen valtakausi oli päättymässä. Opettajansa Elian tavoin Elisa teki ihmeitä ja paransi ihmisiä.

Tilaaja
Elkana

Elkanalla oli kaksi vaimoa, Hanna ja Peninna. Elkana rakasti Hannaa, vaikka tämä ei ollut synnyttänyt hänelle lapsia. Lopulta Hanna tuli raskaaksi ja synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Samuel.

Tilaaja
Esau

Esau oli Iisakin ja Rebekan poika sekä Jaakobin kaksoisveli. Vaikka hän oli vanhempi veli, hän ei saanut esikoiselle kuuluvaa siunausta. Esau oli edomilaisten esi-isä, joiden kanssa israelilaisilla oli säännöllisesti konflikteja.

Tilaaja
Esra

Esra oli pappi ja laintuntija, joka selitti Juudan maanpakolaisille, kuinka olla uskollinen Jumalan laille.

Filippos (Herodeen poika)

Filippos oli yksi Herodes Suuren pojista. Filippoksesta tuli isänsä kuoleman jälkeen valtakunnan pohjoisosan hallitsija vuosiksi 4 eKr. -34 jKr. Hänet mainitaan kolme kertaa Uudessa testamentissa.

Tilaaja
Gad

Gad oli Jaakobin ja Silpan toinen poika ja Asserin veli. Hän oli yksi Israelin kansan kantaisistä. Hänen äitinsä oli Silpa, mutta hänet laskettiin Lean lapseksi. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Gadilla ei ole erityistä roolia.

Tilaaja
Gideon

Jumala kutsui Gideonin vapauttamaan Israelin midianilaisten vallasta. Hän hyökkäsi midianilaisten kimppuun kolmensadan sotilaan kanssa, ja ajoi heidät pois. Sitten israelilaiset pyysivät häntä hallitsijakseen, mutta hän kieltäytyi. Vaikka Gideon ei muodollisesti ollut Israelin kuningas, hän todellisuudessa käyttäytyi kuninkaan tavoin.

Tilaaja
Haam

Haam oli Nooan nuorin poika. Yhdessä vanhempiensa ja veljiensä Seemin ja Jafetin kanssa hän selvisi vedenpaisumuksesta arkissa. Tulvan jälkeen Haamista tuli useiden eri kansojen, myös kanaanilaisten, esi-isä.

Tilaaja
Haman

Haman oli Persian kuninkaan Kserkseen hovin ylin virkamies. Haman halusi, että kaikki Persian ja Meedian valtakunnassa asuvat juutalaiset tapetaan. Hänen suunnitelmansa epäonnistui, kun kuningatar Ester ja hänen kasvatti-isänsä Mordokai tulivat väliin. Juutalaisille annettiin lupa puolustaa itseään ja Haman surmattiin.

Tilaaja
Hanna

Hanna oli Elkanan vaimo ja Samuelin äiti. Hän oli pitkään ollut lapseton, mutta rukoili Jumalalta poikaa. Hän lupasi, että lapsi palvelisi Jumalaa koko elämänsä.

Tilaaja
Henok

Henok oli Aadamin jälkeläinen. Hän oli niin läheinen Jumalalle, ettei kuollut normaalisti, vaan Jumala otti hänet luokseen.

Tilaaja
Herodes Agrippa I

Herodes Agrippa I oli Herodes Suuren pojanpoika. Koska hänellä oli hyvät suhteet Rooman keisareihin vuosien 37 ja 44 jKr. välillä, hän sai valtaansa koko sen alueen, jota myös hänen isoisänsä oli hallinnut. Apostolien teoissa Herodes Agrippa mainitaan ensimmäisten kristittyjen vainojen yhteydessä.

Herodes Antipas

Herodes Antipas oli Herodes Suuren poika. Hän sai isänsä kuoltua hallitakseen Galilean ja Perean vuodesta 4 eKr. vuoteen 39 jKr. Herodes Antipas mestautti Johannes Kastajan. Luukkaan evankeliumin mukaan hän oli osallisena myös Jeesuksen teloituksessa.

Tilaaja
Herodes Suuri

Herodes Suuri oli Juudean roomalaisen provinssin kuningas vuosina 37-4 eKr. Hän oli taitava hallitsija, joka toteutti suuria rakennushankkeita. Hän oli kuitenkin myös väkivaltainen ja kostonhimoinen.

Tilaaja
Hiskia

Hiskia oli eteläisen Juudan kuningaskunnan kuningas noin vuosina 725-697 eKr. Hänen kapinansa assyrialaisia vastaa johti siihen, että suuri osa maan alueista tuhoutui. Silti Raamatun kirjoittajat pitivät Hiskiaa hyvänä kuninkaana, koska hän piti huolen, ettei vääriä jumalia enää palveltu.

Iisak

Iisak oli Abrahamin ja Saaran poika sekä israelilaisten toinen patriarkka. Hänen isänsä Abrahamin piti uhrata hänet, mutta Jumala esti sen viime hetkellä. Iisak meni naimisiin Rebekan kanssa ja hänestä tuli Esaun ja Jaakobin isä.

Tilaaja
Isaskar

Isaskar oli Jaakobin ja Lean viides poika. Hän oli yksi Israelin kansan kantaisistä. Lea tuli raskaaksi, kun hän sai Raakelin sijasta maata miehensä Jaakobin kanssa– vastineeksi muutamasta lemmenmarjasta. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Isaskarilla ei ole erityistä roolia.

Tilaaja
Isebel

Isebel oli kuningas Ahabin vaimo. Tämä kannusti häntä palvomaan Israelin Jumalan sijaan sään ja hedelmällisyyden jumalaa Baalia. Kun profeetta Elia vastusti Isebeliä, hän joutui pakenemaan henkensä edestä.

Tilaaja
Ismael

Ismael oli Abrahamin poika, jonka hän oli saanut orjattarensa Hagarin kanssa. Vaikka Ismael oli Abrahamin pojista vanhin, hän ei ollut Aabrahamin tärkein perillinen. Tärkein perillinen oli Ismaelin velipuoli Iisak, joka oli Abrahamin ja hänen vaimonsa Saaran poika.

Jaakob

Jaakob oli Abrahamin ja Iisakin ohella yksi kolmesta israelilaisten kantaisästä. Vaikka Jaakob oli nuorempi veli, hän sai isäänsä pettämällä esikoiselle kuuluvan siunauksen. Vastaavasti Jaakob itse joutui sekä setänsä Labanin että omien lastensa huijaamaksi.

Tilaaja
Jael

Jaelilla oli tärkeä rooli israelilaisten armeijan voittaessa kanaanilaiset (Tuom. 4-5). Hän tappoi Siseran, kanaanilaisten armeijan komentajan, kun tämä haki suojaa hänen teltastaan. Siseran tappoi nainen eikä voitosta saanut kunniaa israelilaisten johtajana toiminut Barak.

Tilaaja
Jafet

Jafet oli Nooan toinen poika. Yhdessä vanhempiensa sekä veljiensä Haamin ja Seemin kanssa hän selvisi arkissa vedenpaisumuksesta. Tulvan jälkeen hänestä tuli rannikkoalueilla asuvien kansojen kantaisä.

Jeesus

Jeesus on keskeinen hahmo kaikissa Uuden testamentin kirjoissa. Hänen nimensä on kreikkalainen muoto heprealaisesta nimestä Joosua. Se on lyhenne Jehoshua-nimestä ja tarkoittaa ”Herra on pelastus”.

Jeesus kuoli luultavasti vuonna 33 jKr. Hänen syntymävuodestaan ei ole yksimielisyyttä.

Tilaaja
Jefta

Jefta johti gileadilaisia ammonilaisia vastaan käydyssä sodassa. Ennen taistelun alkua Jefta rukoili Jumalan apua ja antoi Jumalalle lupauksen. Hän voitti ammonilaisten armeijan, mutta siitä hyvästä hänen oli uhrattava oma tyttärensä.

Suomen Pipliaseurav.4.20.13
Seuraa meitä