Suomen Pipliaseura

Jeesus

Jeesus on keskeinen hahmo kaikissa Uuden testamentin kirjoissa. Hänen nimensä on kreikkalainen muoto heprealaisesta nimestä Joosua. Se on lyhenne Jehoshua-nimestä ja tarkoittaa ”Herra on pelastus”.

Jeesus kuoli luultavasti vuonna 33 jKr. Hänen syntymävuodestaan ei ole yksimielisyyttä.

Jeesus Nasaretilainen

Evankeliumien mukaan Jeesus syntyi Betlehemissä ja asui Galileassa sijaitsevassa Nasaretissa. Jeesuksen vanhemmat olivat juutalaisia, hänen isänsä oli rakennusmies Joosef ja äitinsä nimeltään Maria.Kun Jeesus oli noin 30-vuotias, hän antoi Johannes Kastajan kastaa itsensä Jordanjoessa. Evankeliumeissa kuvataan, miten Herran henki laskeutui taivaasta ja valmisti näin Jeesusta hänen tehtäväänsä (Luuk. 3:21-22). Sen jälkeen Jeesus vietti autiomaassa 40 päivää.Autiomaassa oleskelunsa jälkeen hän aloitti julkisen toimintansa, joka kesti vuodesta  kolmeen vuotta. Jeesus keräsi oppilaita ympärilleen, selitti kansalle, mikä Jumalan valtakunta oli ja paransi ihmisiä. Jeesuksen puheiden ja tekojen kautta kansa huomasi, että hänessä oli erityistä voimaa (Mark. 1:21-28). He huomasivat, että Jumala oli läsnä hänen sanoissaan ja teoissaan.Pietarin ja hänen perheensä talo Kapernaumissa oli paikka, jossa Jeesus aloitti opetustyönsä. Markus kertoo, että Jeesuksen oma perhe suhtautui kriittisesti hänen opetustyöhönsä (Mark. 3:21 ja Mark. 6:4).Jeesusta syytettiin kapinaliikkeen johtajaksi, ja tämän väärän syytöksen perusteella roomalaiset ristiinnaulitsivat hänet.

Jeesus Kristus

Alkuseurakunnassa Jeesuksen merkitys liittyi pääsiäiseen. Kysymykseen siitä, kuka Jeesus oli, vastattiin viittaamalla ylösnousemususkoon: Jeesus oli Kristus, hän oli ihmiskunnan Vapahtaja, Jumalan lähettämä. Paavali (1 Kor. 15:3-5) viittaa varhaiseen kristilliseen uskontunnustukseen:”Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa:


-- Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,


niin kuin oli kirjoitettu,


hänet haudattiin,


hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä,


niin kuin oli kirjoitettu,


ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista."

Jumalan valtakunta

Yhteenveto Jeesuksen opetuksen sisällöstä on löydettävissä Markuksen evankeliumista 1:15:

"Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!"

Jeesuksen parantava opetustyö oli merkki tulevasta Jumalan valtakunnasta (Matt. 11:2-6). Toinen tärkeä merkki tästä valtakunnasta oli, että Jeesus kiinnitti huomiota yhteiskunnan laidalla eläviin ihmisiin. Hän asetti etusijalle köyhät, sairaat ja vaikeasti vammautuneet sekä ihmiset, joilla oli kuormanaan suuri syyllisyys, kuten veronkerääjät ja prostituoidut. Hän varoitti rikkaita ja itseensä tyytyväisiä ihmisiä: kun Jumalan valtakunta tulee, he saavat tuomion (Luuk .6:20-26).

Kirjaudu sisään lukeaksesi tämän sisällön

Rekistetöitymällä saat käyttöösi useampia raamatunkäännöksiä, UT2020-äänikirjan ja käteviä lisätoiminnallisuuksia Raamatun lukemiseen.

Suomen Pipliaseurav.4.20.13
Seuraa meitä