Suomen Pipliaseura

Anteeksianto Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa anteeksianto on suoraan sidoksissa Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen uhrin ansiosta uskovat pelastuivat synneistään.  Jumalan anteeksiannon luonnollisena seurauksena myös uskovien tuli antaa anteeksi toisilleen.

Anteeksianto evankeliumeissa

Evankeliumeissa on useita kohtia, joissa Jeesus antaa uuden merkityksen Vanhan testamentin anteeksiannon käsitteelle:

  • Jeesus myönsi itselleen valtuudet antaa Jumalan puolesta anteeksi ihmisten syntejä (katso esimerkiksi Matt. 9:1-8).
  • Vanhan testamentin profeetat ymmärsivät, että Jumalan ihmisiltä vaatima kuuliaisuus oli heidän inhimillisten kykyjensä ulottumattomissa. Siksi profeetat odottivat sitä päivää, kun Jumala antaisi ihmisille oman henkensä. Silloin ihmiset muuttuisivat sisäisesti (Jer. 31:33-34 ja Hes. 18:31-32). Jeesus julisti, että tämä muutoksen aika oli käsillä hänen tulemisensa myötä. Hänen tekemänsä ihmeet olivat sen merkki Mark. 3:28), mutta hänen kauttaan toteutunut syntien anteeksianto oli myös merkki, että Jumalan valtakunta oli tullut.
  • Vanhaan testamenttiin verrattuna Jeesus painottaa anteeksiantoa lähimmäisille. Uskovien tuli antaa anteeksi toisilleen samoin kuin Jumala antoi anteeksi heille (Luuk. 6:37 ja Matt. 18:21-22).

Anteeksianto alkukirkossa

Alkukirkossa anteeksianto ymmärrettiin Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristillä tapahtuneen sovituskuolemansa valossa:

  • Ihmisille annettiin anteeksi, kun he alkoivat uskoa Jeesukseen Kristukseen (katso Ap. t. 2:38).
  • Siinä missä anteeksisaamiseksi piti toimittaa uhri, anteeksianto on kirjoittajien mukaan nyt tarjolla Kristuksen uhrin ansiosta (Hepr. 9:14).
  • Anteeksiannon mahdollisti Jumalan armo. Kristittyjen kohdalla tämä tarkoitti kuitenkin armoa, jonka Jumala oli osoittanut pelastamalla ihmiskunnan Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta.

Anteeksianto Paavalilla

Paavalin mukaan synnit annettiin anteeksi, jos ihminen uskoi, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. Tämän uskon kautta uskovat oli "lunastettu”. Lunastamisella Paavali tarkoitti sitä, että Jumala ei enää pitänyt heitä syntisinä, vaan oikeamielisinä ihmisinä. Paavalin mukaan uskovat oli näin lunastettu Jeesuksen Kristuksen kuoleman tuomalla sovituksella (katso Room. 3:24-25).

 

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä