Suomen Pipliaseura

Armeliaisuus Vanhassa testamentissa

Vanhan testamentin armeliaisuus on Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan tai ihmisten rakkautta toisiaan kohtaan. Armeliaisuus näkyy teoissa ja toiminnassa.

Terminologia

Vanhan testamentin käännöksissä ”armollinen” sana viittaa yleensä heprean sanaan rahamim. Tämä käsite on johdettu sanasta raham tai rehem, joka tarkoittaa ”kohtua”. Siihen liittyy Vanhassa testamentissa hellyyden ja myötäelämisen tunteita. Raamatussa tunteet ja ajatukset liitetään usein ihmisen kehon eri osiin. Munuaiset tai sydän liitetään ihmisten sisimpiin ajatuksiin.

Jumalan armeliaisuus

Vanhassa testamentissa Jumalan armeliaisuuden tärkein merkitys on tämä: Jumalan rakastava kanssakäyminen oman kansansa kanssa osoittaa, että hän on uskollinen valitun kansan kanssa tehdylle liitolle.

Jumalan armeliaisuuden kaksi tärkeää piirrettä:

1. Jumalan armo ilmenee aina toiminnassa. Esimerkkejä tästä ovat:

  • Jumala antaa anteeksi kansalle (tai yksittäiselle ihmiselle) ja uudistaa suhteensa tähän ihmiseen.
  • Jumala vapauttaa kansansa pakkosiirtolaisuudesta.
  • Jumala huolehtii kansastaan, kun he vaeltavat autiomaassa.

2. Jumala toimii näin, koska hän rakastaa Israelia ja noudattaa valitun kansan kanssa solmimaansa liittoa.

Ihmisten armeliaisuus

Vanhassa testamentissa armeliaisuus tarkoittaa toisten tarpeiden huomioon ottamista ja toimimista sen mukaisesti. Tärkeitä armeliaisuuden tunnusmerkkejä ovat:

  • Tunteet armeliaisuuden taustalla ovat sympatia, myötätunto ja inhimillisyys. Nämä tunteet tulee aina ilmaista tekemällä lähimmäisille rakkauden tekoja.
  • Armeliaisuus oli erityisen tärkeää tietyissä ihmisten välisissä suhteissa. Ensisijaista oli armeliaisuus oman perheen sisällä, sitten oman heimon tai yhteisön sisällä. Yhteisöstään riippuvaisilla ihmisillä – kuten lapsilla, leskillä ja köyhillä – oli erityinen oikeus armeliaisuuteen.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä