Suomen Pipliaseura

Usko ja uskonto

Tilaaja
Alttari

Alttari rakennettiin pinotuista kivistä tai puisesta pöydästä, jolle Israelin Jumalalle tai muille jumalille tuodut uhrilahjat asetettiin. Raamatussa kerrotaan erilaisista alttareista. Arkeologit ovat löytäneet Israelista erilaisia alttareita.

Tilaaja
Alttarisarvet

Toisen Mooseksen kirjan ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan sekä polttouhrialttarin että suitsukealttarin kulmiin oli muotoiltu ulokkeet. Niiden hepreankielinen nimi tarkoittaa ”sarvet (eläimen)”. 

Tilaaja
Anteeksianto

Anteeksianto merkitsi rikkomuksen tai synnin pois pyyhkimistä Anteeksi saattoi antaa vain henkilö, jota vastaan oli rikottu. Heti kun tämä henkilö oli antanut rikkomuksen anteeksi, hänen ja rikkomuksen tekijän välinen suhde palautui normaaliksi.

Tilaaja
Anteeksianto Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa anteeksianto on suoraan sidoksissa Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen uhrin ansiosta uskovat pelastuivat synneistään.  Jumalan anteeksiannon luonnollisena seurauksena myös uskovien tuli antaa anteeksi toisilleen.

Tilaaja
Anteeksianto Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa anteeksianto koskee lähinnä Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Ihminen oli riippuvainen Luojastaan, mutta erotettu tästä syntinsä vuoksi. Ihmiset tarvitsivat Jumalan anteeksiantoa, jotta sovitus olisi mahdollinen.

Tilaaja
Armeliaisuus Vanhassa testamentissa

Vanhan testamentin armeliaisuus on Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan tai ihmisten rakkautta toisiaan kohtaan. Armeliaisuus näkyy teoissa ja toiminnassa.

Tilaaja
Armo Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa armo tarkoittaa yleensä Jumalan omalle kansalleen suomaa siunausta. Armo koskee myös ihmisten välisiä suhteita. Armollisen teon tai eleen tekijä on yleensä korkeammassa asemassa kuin armon saaja.

Tilaaja
Demonit

Demonin käsite uskonnoissa ja erityisesti Raamatussa on monimutkainen.  Nykyisin ”demoni” viittaa pahaan henkeen, mutta termin merkitys on muuntunut aikojen kuluessa.

Tilaaja
Demonit muinaisessa Lähi-Idässä

Muinaisessa Lähi-Idässä demonit olivat tärkeä osa maailmanjärjestystä. Henget ja demonit vaikuttivat ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Tilaaja
Demonit Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa kerrotaan usein demonisista olennoista. Niiden todellinen luonne tai alkuperä jää kuitenkin epäselväksi. Yleensä ne olivat vaarallisia, yliluonnollisia olentoja, jotka harhailivat syrjäisillä seuduilla.

Tilaaja
Eläinten uhraaminen

Raamatussa esiintyy monenlaisia uhreja: viljauhrit, juomauhrit ja eläinuhrit. Vanhan testamentin lait käsittelevät laajimmin eläinuhreja.

Enkeli

Nykyisin enkeli tarkoittaa taivaallista olentoa, joka palvelee Jumalaa ja toteuttaa hänen tahtoaan. Raamatussa näkyy enkeleitä koskevien mielikuvien kehitys. Aikaa myöten niihin liitettiin yhä enemmän persoonallisuuden piirteitä.

Tilaaja
Halleluja

Halleluja on ylistyksen ilmaus, joka esiintyy pääasiassa psalmeissa. Se oli kanttorin kaikille temppelissä olijoille esittämä kehotus ylistää Jumalan nimeä.

Sanaa "Halleluja" käytetään aina psalmin alussa tai lopussa.

Tilaaja
Hanukka

Hanukka (tulee heprean ”vihkimistä” tarkoittavasta sanasta) on juutalainen juhla, jota yhä vietetään vuosittain. Juhlan aikana muistetaan vuonna 164 eKr. tapahtunutta Jerusalemin temppelin uudelleen vihkimistä. Se tunnetaan myös ”valon juhlana”. 

Tilaaja
Herra: Jahve / JHWH

Raamatussa sanaa "Herra" käytetään Jumalan nimenä. Sana "Herra" on hepreankielen ilmaisun YHWH ("Jahve") vastine.

Tilaaja
Herran päivä

Raamatussa ”Herran päivä” viittaa lopun aikoihin, jolloin Jumala tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset. Muita samaan asiaan viittaavia ilmauksia ovat ”Herran vihan päivä” ”se päivä” ja – Uudessa testamentissa – ”Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivä”.

Tilaaja
Herran päivä Vanhassa testamentissa

Profeettojen kirjoissa ”Herran päivä” on tärkeä aihe.  Välillä ”Herran päivä” viittaa aikaan, jolloin Jumala tuomitsee Israelin ja muut kansat, välillä, aivan päinvastoin pelastuksen päivään.

Tilaaja
Jakin ja Boas

Salomon temppelin kaksi pronssipylvästä tunnettiin nimillä Jakin ja Boas. Ne sijaitsivat temppelin sisäänkäynnillä. Jakin oli oikealla ja Boas vasemmalla puolella. Pylväät oli valmistanut pronssinvalaja Hiram.

Tilaaja
Juhlapäivät Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa on kuvauksia juhlapäivistä, joita tuli noudattaa. Monet juhlat olivat syntyneet vanhan sadonkorjuukalenterin pohjalta. Muut juhlat syntyivät tärkeiden tapahtumien muistamiseksi.

Tilaaja
Jumalankuvat eli idolit

Muinaisessa Lähi-Idässä käytettiin jumalien palvonnassa jumalasta tehtyjä veistoksia. Niitä nimitetään jumalankuviksi tai idoleiksi (tai epäjumaliksi)

Tilaaja
Jumalat ja henget

Muinaisessa Lähi-Idässä jokaisella valtiolla, kaupungilla ja klaanilla oli omat jumalansa. Suurempien ja vähäisempien jumalien välillä oli ero.

Tilaaja
Jumalien pojat

Vanhassa testamentissa ”jumalien pojat” viittaavat taivaallisiin olentoihin.

Tilaaja
Juomauhri

Juomauhrissa eli libaatiossa viini kaadettiin alttarin päälle (tai alttarilla olevan lihan tai leivän päälle).  Pyhäkköteltassa oli erityiset kultamaljat juomauhria varten.

Tilaaja
Kasuistinen (eli tapauskohtainen) laki

Raamatussa kasuistisesti muotoiltu laki kuvittelee yleisen tilanteen, joka esitellään sanoilla ”aina kun” (hepreaksi:

Tilaaja
Kerubi

Kerubit kuvataan Vanhassa testamentissa siivekkäinä taivaallisina olentoina. Niillä on leijonan keho ja ihmisen pää. Hesekielin kirjassa ne ovat olentoja, joilla on neljä siipeä ja neljät erilaiset kasvot. Kerubin tärkein tehtävä oli Jumalan valtaistuimen kantaminen.

Tilaaja
Kirous

Kirous on siunauksen vastakohta. Siunaus takasi hyvän tulevaisuuden ja kestävän suhteen Jumalaan. Kirous taas aiheutti eristäytymisen ja eron Jumalasta. Kirous asetti ihmisen kuoleman vallan alle.

Tilaaja
Kotijumalat

Kotijumalat (hepreaksi

Tilaaja
Kultaiset sonnit

Raamatun "kultaiset sonnit" olivat sonnia esittäviä kultaisia patsaita. Patsaat olivat uskonnollisina esineinä. Muinaisessa Lähi-Idässä sonnit olivat tärkeä voiman ja hedelmällisyyden symboli.

Tilaaja
Kymmenen käskyä

"Kymmenen käskyä" viittaa Jumalan ja Israelin liiton kymmeneen tunnetuimpaan ehtoon. Ne on lueteltu 2. Moos. 20:1-17 sekä 5. Moos. 5:6-21. Suurin osa niistä on kieltoja. 

Tilaaja
Kymmenen käskyä: sisältö

Kymmenen käskyä sisältävät periaatteet siitä, miten ihmisten pitäisi kohdella Jumalaa ja toisiaan. Jokaisesta käskystä annetaan lyhyt selvennys.

Tilaaja
Lainsäädäntö Mooseksen kirjoissa

Mooseksen viiden kirjan eli Pentateukin sisällössä lait ja asetukset ovat keskeisiä. Ne löytyvät pääasiassa seuraavista kohdista:

Tilaaja
Leviatan

Leviatan oli merihirviö, jonka Jumala oli kukistanut luomisen alussa (Ps. 74:14). Tämä lohikäärme tai käärme symboloi alkukantaista merta ja kaaoksen voimia.   Apokalyptisessä kirjallisuudessa kerrotaan, että lohikäärme pääsee aikojen lopussa irti, mutta Jumala tuhoaa sen silloin lopullisesti (Jes. 27:1).

Vanhassa testamentissa esiintyy myös Rahab, jonka Jumala oli kukistanut luomisen alussa.

Tilaaja
Liitonarkku

Liitonarkku on erityisen pyhä esine Raamatussa. Liitonarkku oli pyhä arkku, jolla oli sille omistettu paikka pyhäkköteltassa ja Jerusalemin temppelissä

Tilaaja
Liitonarkku: tehtävä

Raamatussa liitonarkulla on merkittävä uskonnollinen tehtävä. 

Tilaaja
Liitonarkku: ulkonäkö

Raamatussa kuvataan liitonarkkua kahdella eri tavalla: joko erityisen kauniina tai aivan yksinkertaisena.

Tilaaja
Liitto Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa liitto (heprean sana

Tilaaja
Liitto Vanhassa testamentissa: Abrahamin liitto

Kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, hän antoi tälle lupauksen: Abrahamista tulisi monien kansojen isä ja hänen jälkeläisensä saisivat omakseen Kanaaninmaan. Raamatussa on kaksi kertomusta Aabrahamin kanssa tehdystä liitosta: 1. Moos. 15 ja 1. Moos. 17:1-14.

Tilaaja
Liitto Vanhassa testamentissa: Daavidin liitto

Daavidin kanssa solmimassaan liitossa Jumala lupasi Daavidille, että tämän jälkeläiset olisivat ikuisesti kuninkaita.

Tilaaja
Liitto Vanhassa testamentissa: Mooseksen liitto

”Mooseksen liitto” oli liitto, jonka Jumala solmi Israelin kansan kanssa, Mooseksen toimiessa sen edustajana. Siitä käytetään myös nimitystä Siinain liitto, koska se solmittiin Siinain vuorella. Liitto koostui säännöistä ja käskyistä, jotka Jumala antoi ihmisille, mukaan lukien Kymmenen käskyä. Liitto loi erityisen suhteen Jumalan ja israelilaisten välille: Jumala oli nyt Israelin Jumala ja israelilaiset olivat Jumalan kansa.

Tilaaja
Mallirukoukset

Uuden testamentin ajoista alkaen tunnetaan useita juutalaisia mallirukouksia. Ne eroavat toisistaan sanamuodoltaan ja pituudeltaan:

Tilaaja
Näky

Raamatussa näky on Jumalan ihmisille (yleensä profeetoille) suoma yliluonnollinen visuaalinen kokemus: Jumala näyttää ihmisille jotakin ja välittää heille tällä tavoin jonkin viestin. Usein näky on ilmestys tulevista tapahtumista.

Suomen Pipliaseurav.4.21.8
Seuraa meitä