Suomen Pipliaseura

Kymmenen käskyä

"Kymmenen käskyä" viittaa Jumalan ja Israelin liiton kymmeneen tunnetuimpaan ehtoon. Ne on lueteltu 2. Moos. 20:1-17 sekä 5. Moos. 5:6-21. Suurin osa niistä on kieltoja. 


Kymmenellä käskyllä on ollut erittäin tärkeä merkitys juutalaiskristillisen sivilisaation kehitykselle.

Terminologia

Ilmaisu "kymmenen käskyä" on peräisin jakeesta 2. Moos. 34:28, jossa Moosesta kehotetaan kirjoittamaan "kymmenen käskyä" (hepreaksi kirjaimellisesti "kymmenen sanaa") kahteen kivitauluun.

Rakenne

Kymmenen käskyä jaetaan usein kolmeen osaan:


I. "Esipuhe" (2. Moos. 20:1-2), jossa Jumala tekee itsensä tunnetuksi ja kertoo, miksi antaa ihmisille kymmenen käskyä:


II. Ensimmäiset neljä käskyä käsittelevät sitä, miten ihmisen tulee elää suhteessa Jumalaan:

  • monijumalaisuus ei ole sallittua;
  • epäjumalien palvontaa ei ole sallittua; 
  • Jumalan nimen väärinkäyttö ei ole sallittua;
  • sapattia tulee viettää.

III. Jälkimmäiset kuusi käskyä käsittelevät sitä, miten ihmisten tulee elää suhteessa toisiinsa. Samalla annetaan israelilaisten yhteisölle sosiaaliset ja moraaliset periaatteet:

  • vanhempia tulee kunnioittaa;
  • tappaminen ei ole sallittua;
  • aviorikos; ei ole sallittua;
  • varastaminen; ei ole sallittua;
  • väärän todistuksen antaminen ei sallittua; 
  • ahneus ei ole sallittua.

Kaksi versiota

Toisen Mooseksen kirjan 2. Moos. 20:1-17 lisäksi kymmenen käskyä luetellaan myös Viidennessä Mooseksen kirjassa 5. Moos. 5:6-21. Näiden kahden version välillä on pieniä eroja, erityisesti neljännessä ja kymmenennessä käskyssä. Useissa läntisissä kirkoissa, myös luterilaisessa kirkossa on käytössä toinen numerointi. Siinä monijumalaisuus kielto ja epäjumalien palvonnan kielto luetaan yhdeksi käskyksi ja viimeinen pitkä käsky on puolestaan jaettu kahdeksi.

Ajoitus ja kirjoittaja

Kymmenen käskyn lopullinen eli Raamatusta löytyvä muoto on luultavasti peräisin pakkosiirtolaisuuden ajalta tai sen jälkeiseltä vuosisadalta (500- tai 400-luvulta eKr.). Niiden alkuperäinen muoto on hyvin voinut syntyä paljon aikaisemmin, vaikka mielipiteet käskyjen syntyajankohdasta vaihtelevat. Raamatullisessa perinteessä kymmenen käskyä liittyvät Moosekseen.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä