Suomen Pipliaseura

Liitto Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa liitto (heprean sana

berit

) on juhlallinen lupaus, jonka vahvistetaan valalla. Liitto määrittää kahden ryhmän välisen suhteen. Tämä suhde saatetaan halutulle pohjalle liittoon sisältyvien, toista tai kumpaakin osapuolta koskevien ehtojen ja velvoitteiden avulla.


Liitto oli perheen ja suvun jälkeen tärkein ihmisten välisten suhteiden perusta. Sen vuoksi sillä oli perustava rooli Israelin historiassa ja uskonnossa.

Erityyppiset liitot

Vanhassa testamentissa "liitoksi" (

berit

) kutsutaan neljää erityyppistä sopimusta:

  • Suvereniteettisopimukset: näissä kirjataan hallitsijan alamaiselle asettamat velvollisuudet. Esimerkki tästä on Babylonian kuninkaan ja hänen vasallinsa, Juudan kuninkaan Sidkian välinen sopimus (Hes. 17:13). 
  • Tasavertaisten väliset sopimukset: molemmat osapuolet sitoutuvat toisiinsa valan kautta. He tekevät näin säilyttääkseen rauhan tai muodostaakseen esimerkiksi sotilaallisen liiton. Esimerkkejä tästä ovat Abrahamin ja Abimelekin liitto (1. Moos. 21:25-32) sekä Israelin ja Juudan ulkomaisten kansojen kanssa solmimat liitot (katso esimerkiksi 1. Kun. 15:19).
  • Suojeluliitot: vahvempi osapuoli asettaa heikommalle osapuolelle tiettyjä velvoitteita vastineeksi avusta ja suojelusta. Esimerkkejä tästä ovat Jumalan Abrahamin ja Daavidin kanssa tekemät liitot.
  • Valan velvoittamat lupaukset: liitto, jossa on vain yksi osapuoli. Tämä liittyy liitto-käsitteen myöhempää kehitykseen. Tavoitteena ei ole kahden osapuolen välisen suhteen luominen, vaan sen takaaminen, että ihminen tai ihmisryhmä täyttää tietyt velvoitteet. Esimerkki tästä on Josian liitto. Josia ja kansa vannoivat valan, jolla he lupasivat Jumalalle noudattaa temppelistä löydetyn liiton kirjan ehtoja (2. Kun. 23:3).

Uskonnolliset liitot

Kahden ihmisryhmän välisten liittojen lisäksi Vanhassa testamentissa kerrotaan myös uskonnollisista liitoista. Silloin Jumala tekee liiton kansan tai yksilön kanssa. Nämä tapaukset voidaan jaotella kahteen ryhmään:a. liitot, joissa Jumala antaa lupauksen, kuten:

b. liitot, joissa kansalle asetetaan tiettyjä velvollisuuksia, kuten:

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä