Suomen Pipliaseura

Liitto Vanhassa testamentissa: Mooseksen liitto

”Mooseksen liitto” oli liitto, jonka Jumala solmi Israelin kansan kanssa, Mooseksen toimiessa sen edustajana. Siitä käytetään myös nimitystä Siinain liitto, koska se solmittiin Siinain vuorella. Liitto koostui säännöistä ja käskyistä, jotka Jumala antoi ihmisille, mukaan lukien Kymmenen käskyä. Liitto loi erityisen suhteen Jumalan ja israelilaisten välille: Jumala oli nyt Israelin Jumala ja israelilaiset olivat Jumalan kansa.

Liiton solmiminen

Jumala johti Israelin pois Egyptistä ja läpi autiomaan. Kun kansa saapui Siinain vuorelle, Jumala näyttäytyi Moosekselle. Mooseksen välityksellä hän teki lakinsa ja käskynsä tunnetuiksi kansalle. Israelilaiset julistavat yksimielisesti, että noudattaisivat kaikkia Jumalan käskyjä (2. Moos. 19 ja 2. Moos. 24:1-3).

Liiton sinetöivä rituaali

Toisen Mooseksen kirjan mukaan 2. Moos. 24 liitto sinetöidään kahden rituaalin avulla:

  • Verirituaali: Mooses käskee teurastaa sonneja ja asettaa puolet verestä kulhoon ja vihmoa toisen puolen alttarin päälle (2. Moos. 24:6-8). Veri symboloi luultavasti ”sukusidettä” (”verisukulaisuus”), joka näin luotiin Jumalan ja Israelin välisessä liitossa.
  • Uhrilahjat: Mooses käski israelilaisia suorittamaan polttouhreja ja sovitusuhreja (2. Moos. 24:11). Sovitusuhri teki selväksi liiton tarkoituksen: rauhanomaisen suhteen Jumalan ja hänen kansansa välillä.

Kansan velvollisuudet: Jumalan käskyt

Liitto velvoitti israelilaisia elämään vastedes Jumalan sääntöjen mukaisesti. Israelilaiset kuuluivat nyt Jumalalle, ja siksi heidän täytyi elää Jumalan kansan tavoin. Ensiksi tämä koski heidän suhdettaan itse Jumalaan: Israel sai palvella vain Jumalaa, ei muita jumalia (2, Moos. 20:3 ja 5. Moos. 6:4-5). Toiseksi liitto koski israelilaisten käyttäytymistä toisiaan kohtaan. Ensisijaisen tärkeää oli yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus: köyhiä, muukalaisia ja sorrettuja tuli suojella (2. Moos. 22:21).Israelin olemassaolo riippui sen uskollisuudesta liitolle. Viidennen Mooseksen kirjan 5. Moos. 28 mukaan Jumalan käskyjen noudattaminen johti siunaukseen ja tottelemattomuudesta seurasi kirous.

Tämä sisältö on tilaajakäyttäjille

Tilaajakäyttäjänä sinulle avautuu mm. lähes 1000 tausta-artikkelia sekä kaikki suomalaiset ääniraamatut.

Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä