Suomen Pipliaseura

12.4.2022 laudesin tekstit

UT lukukappale

Tärkein palvelee muita

24Oppilaiden kesken syntyi myös kiista siitä, ketä heistä oli pidettävä tärkeimpänä.

25Silloin Jeesus sanoi heille: »Kuninkaat hallitsevat kansoja, ja hallitsijoita kutsutaan hyväntekijöiksi. 26Tämä ei kuitenkaan koske teitä. Teidän keskuudessanne tärkeimmän on tultava nuorimman kaltaiseksi ja johtajan on oltava kuin palvelija. 27Sillä kumpi on tärkeämpi: se, joka istuu syömässä, vai se, joka palvelee häntä? Kai nyt se, joka istuu syömässä? Silti minä olen teidän joukossanne kuin palvelija.

28Te olette pysyneet kanssani kaikissa koettelemuksissani. 29Niinpä minä lupaan teille kuninkuuden, niin kuin Isä lupasi sen minulle. 30Minun valtakunnassani te syötte ja juotte minun pöydässäni ja istutte hallitsijoina Israelin kahdentoista heimon valtaistuimilla.»

Jeesus ennustaa Pietarin antavan periksi

31»Simon, Simon! Saatana on vaatinut teitä itselleen erotellakseen teistä roskat kuin viljasta. 32Minä kuitenkin rukoilin puolestasi, että pysyisit uskollisena. Ja kun olet palannut ystäviesi luokse, vahvista heitä.»

33Pietari sanoi: »Herra, olen valmis menemään kanssasi vankilaan tai vaikka kuolemaan.» 34Silloin Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään kiekuu, sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut.»

Kukkaro, laukku ja miekka

35Jeesus kysyi oppilailta: »Puuttuiko teiltä mitään, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja sandaaleja?» »Ei puuttunut», oppilaat vastasivat. 36Jeesus sanoi: »Tilanne on nyt muuttunut. Sen, jolla on kukkaro, on otettava kukkaronsa ja laukkunsakin. Sen, jolla ei ole rahaa, on myytävä päällysvaatteensa ja ostettava miekka. 37On näet kirjoitettu: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon.’ Minä sanon teille, että tämän kirjoituksen on toteuduttava minussa. Se, mitä minusta on kirjoitettu, toteutuu.» 38Oppilaat sanoivat: »Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa.» »Riittää», Jeesus vastasi.

Jeesus rukoilee Oliivimäellä

39Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Oliivimäelle. Oppilaat seurasivat häntä. 40Perillä Jeesus sanoi heille: »Rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi.» 41Hän vetäytyi omiin oloihinsa kivenheiton päähän muista, polvistui ja rukoili: 42»Isä, jos tahdot, anna tämän maljan jäädä minulta juomatta. Toteuta kuitenkin oma tahtosi äläkä minun.» 43Silloin taivaasta ilmestyi enkeli antamaan Jeesukselle voimaa. 44Jeesusta alkoi ahdistaa, ja hän rukoili entistä kiihkeämmin. Hänen hikensä pisaroi maahan kuin veri.

45Kun Jeesus rukoiltuaan nousi ja palasi oppilaiden luokse, hän näki, että suru oli uuvuttanut heidät uneen. 46Hän sanoi: »Miksi nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi.»

Jeesus vangitaan

47Jeesuksen vielä puhuessa saapui paikalle väkijoukko. Juudas, yksi kahdestatoista oppilaasta, astui esiin joukosta ja meni Jeesuksen luokse suudellakseen häntä. 48Jeesus kuitenkin sanoi: »Juudas, suutelemallako sinä ilmiannat Ihmisen Pojan?» 49Kun Jeesusta ympäröivät oppilaat ymmärsivät, mitä oli tekeillä, he sanoivat: »Herra, annetaanko miekan heilua?» 50Yksi heistä löikin ylipapin palvelijalta oikean korvan päästä. 51Jeesus kuitenkin sanoi: »Lopettakaa!» Hän kosketti palvelijan korvaa, ja se parani. 52Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja kansanjohtajille, jotka olivat tulleet vangitsemaan häntä: »Oletteko tulleet ottamaan minut kiinni miekkojen ja seipäiden kanssa kuin rikollisen? 53Olen ollut kanssanne temppelissä joka päivä, ettekä ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Nyt pimeydellä on valta, ja sen turvin te iskette.»

Luuk. - Luukas 22:24-53UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.20
Seuraa meitä