Suomen Pipliaseura

13.6.2022 vesper

UT lukukappale

Abrahamin esimerkki

1Mitä meidän juutalaisten siis pitäisi sanoa esi-isämme Abrahamin löytäneen? 2Jos Jumala olisi hyväksynyt hänet tekojen vuoksi, hänellä olisi ollut syytä ylpeillä. Ei sellainen kuitenkaan käy Jumalan edessä. 3Mitä sanotaankaan kirjoituksissa? »Abraham uskoi Jumalaa, ja niin Jumala hyväksyi hänet.» 4Työntekijälle maksettua palkkaa ei pidetä lahjana vaan korvauksena. 5Hyväksytyksi sen sijaan voi tulla se, joka ei tee työtä. Riittää, että hän luottaa Jumalaan, joka hyväksyy syyttömäksi jumalattoman. 6Ylistäähän Daavidkin onnelliseksi ihmistä, jonka Jumala hyväksyy tämän teoista riippumatta:

7»Onnellisia ne, joiden rikkomukset on annettu anteeksi

ja joiden synnit on haudattu.

8Onnellinen se, jonka syntiä Jumala ei ota lukuun.»

9Onko tämä onni siis vain ympärileikattuja varten vai myös ympärileikkaamattomia? Sanotaanhan: »Jumala hyväksyi Abrahamin, koska tämä uskoi.» 10Missä vaiheessa tämä tapahtui? Oliko Abraham silloin jo ympärileikattu? Ei, vaan hän oli vielä ympärileikkaamaton. 11Hän sai ympärileikkauksen merkin todisteeksi siitä, että hän oli jo ympärileikkaamattomana luottanut Jumalaan ja että Jumala oli hyväksynyt hänet. Näin hänestä tuli isä kaikille niille ympärileikkaamattomille, jotka uskovat ja jotka hyväksytään. 12Abraham on myös ympärileikattujen isä, kun he uskovat kuten hän uskoi jo ennen ympärileikkaustaan.

Room. - Kirje roomalaisille 4:1-12UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä