Suomen Pipliaseura

16.09.2022

Keskustelu

  • Jos minun nimeni olisi Jeesuksen seuraajien luettelossa, mitä minusta mainittaisiin? Minkä maininnan haluaisin luetteloon?
  • Tekstikatkelma antaa kuvan siitä, miten Jeesuksen seurueen toiminta tuli taloudellisesti mahdolliseksi. Mitä ja minkälaista toimintaa minä tuen rahallisesti? Miksi juuri tätä toimintaa?
  • Mitkä toimeni vaativat valtaosan ajastani? Ovatko nämä toimet pois Jeesuksen seuraamisesta vai osa sitä? Missä määrin ihanteeni on, että koko elämäni olisi Jeesuksen seuraamista?
Suomen Pipliaseurav.4.20.14
Seuraa meitä