Suomen Pipliaseura

16.09.2022

Näkökulma tekstiin

Aiemmissa raamatunsuomennoksissa Jeesuksen seuraajia nimitetään opetuslapsiksi. Vuoden 2020 Uuden testamentin suomennoksessa puhutaan oppilaista. Ruotsin kielessä Jeesuksen oppilaista käytetään sanaa lärjungar eli oppinuoret. Ranskan ja englannin kielissä käytettävä sana disciple tarkoittaa oppilasta kuten myös latinan discipulus, joka tarkoittaa oppilasta tai opiskelijaa.

Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä