Suomen Pipliaseura

16.7.2022 vesper

UT lukukappale

Varoitus riidanhaastajista

17Veljet ja sisaret, kehotan teitä varomaan niitä, jotka haastavat riitaa ja houkuttelevat teitä pois siitä opista, jonka olette saaneet. Pysykää erossa heistä. 18Tuollaiset ihmiset eivät näet palvele Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa. Kauniilla puheillaan ja imartelullaan he harhauttavat viattomien sydämen.

19Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi iloitsen teidän vuoksenne. Toivon, että teillä on viisautta tehdä hyvää ja välttää pahaa. 20Jumala tuo pian rauhan murskaamalla Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen hyvyyttä teille!

Paavalin välittämiä terveisiä

21Työtoverini Timoteus lähettää teille terveisiä, samoin Lukios, Jason ja Sosipatros, jotka ovat samaa kansaa kuin minä. 22(Terveisiä Herran nimissä myös minulta, Tertiukselta; minä olen kirjoittanut tämän Paavalin saneleman kirjeen.) 23Terveisiä Gaiukselta, jonka vieraanvaraisuudesta minä ja koko seurakunta olemme saaneet nauttia. Terveisiä kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Quartukselta. 24

Ylistys

25Ylistys Jumalalle, joka pystyy antamaan teille voimaa. Niinhän kertoo minun ilosanomani, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä salaisuus on nyt paljastunut. Se oli kätkössä aikojen alusta saakka, 26mutta nyt se on tullut ilmi profeettojen kirjoituksissa. Ikuisen Jumalan käskystä se on ilmoitettu kaikille kansoille, jotta ne uskoisivat ja tottelisivat häntä. 27Ikuinen ylistys Jumalalle, ainoalle viisaalle, Jeesuksen Kristuksen kautta! Aamen.

Room. - Kirje roomalaisille 16:17-27UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.16.16
Seuraa meitä