Suomen Pipliaseura

1. Kuka Markus?

Raamatunteksti(t)

Johannes Kastaja

1Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

Markus 1:1KR92Avaa lukunäkymä

Evankeliumi tulee kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ilosanomaa. Raamattu sisältää neljä evankeliumia, joista kukin sisältää Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia, hänen puheitansa ja tekojansa. Markuksen evankeliumi on yksi näistä evankeliumeista Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen lisäksi. Se on evankeliumeista nuorin. Markus on kirjoitettu joskus vuosina 60–70 jälkeen ajanlaskun alun eli noin 30–40 vuotta Jeesuksen elämän jälkeen. Kirjoittajasta ei tiedetä paljon. Evankeliumi on nimetty Markus-nimisen henkilön mukaan. 

Markuksen evankeliumi alkaa sanoilla ”Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta alkaa niin kuin profeetta Jesaja on ennustanut” (Mark. 1:1–2). Näin Markus kietoo Jeesuksen elämän yhteen Vanhan testamentin tekstien kanssa. Jeesus on Jumalan poika, jonka saapuminen maailmaan on ennustettu jo varhain. Suorasta aloituksestaan huolimatta Markuksen evankeliumi kuvaa Jeesusta hyvin salaperäisesti. Jeesus salaa oman identiteettinsä ja alkuperänsä muilta ihmisiltä. Markuksen Jeesus toimii salassa, joskin usein epäonnistuen siinä. Jeesuksen maine kulkee hänen edellänsä. 

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä