Suomen Pipliaseura

2. Palestiina, Israel, Galilea, Juudea ja mitä näitä nyt oli?

Raamatunteksti(t)

4Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 5Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

Markus 1:4-5KR92Avaa lukunäkymä

Matkallaan Jeesus kohtaa erilaisia ihmisiä, jotka tulevat hyvin erilaisista taustoista ja ympäristöistä. Näiden tunteminen auttaa ymmärtämään myös Markuksen kertomusta Jeesuksesta. Jeesuksen elämä ja tapahtumat sijoittuvat Palestiinaan Välimeren itäiseen osaan. Keskeisiä alueita, jotka myös evankeliumissa mainitaan ovat pohjoinen Galilea ja eteläinen Juudea. 

Markuksen evankeliumi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvut 1–10) Jeesus yhdessä oppilaidensa kanssa kiertää ympäri Galilean kyliä opettamassa ja parantamassa ihmisiä, kuten Kapernaumissa ja Jeesuksen kotikaupungissa Nasaretissa. Jälkimmäinen osa (luvut 11–16) kuvaa puolestaan Jeesuksen viimeisiä vaiheita Juudean Jerusalemissa.  

Kävelymatkaa Jeesuksen kotikaupungista Nasaretista Jerusalemiin oli n. 150 kilometriä. Palestiinan alue on hyvin vuoristoista. Siinä missä esimerkiksi suuri Galilean järvi on n. 200 metriä merenpinnan alapuolella, oli Juudean Jerusalem yli 700 metriä sen yläpuolella. Matka, jonka myös Jeesus ja hänen oppilaansa tekivät, kulki siis ylöspäin ja saattoi viedä monta päivää. 

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä