Suomen Pipliaseura

3. Roomalaiset: ystäviä vai valloittajia?

Raamatunteksti(t)

17Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» Tämä vastaus jätti heidät ymmälle.

Markus 12:17KR92Avaa lukunäkymä

Jeesuksen elinaikana Palestiinassa vallassa olivat roomalaiset, jotka pitivät järjestystä yllä. Rooma oli keskeinen valtakunta muinaisessa antiikissa, jonka valta ulottui laajimmillaan aina Pohjois-Afrikasta aina Britanniaan asti. 

Rooman valtakunnan ylin hallitsija oli keisari Augustus ja myöhemmin hänen poikansa Tiberius. Jeesuksen elinaikana Rooman valtakunta levittäytyi ympäri Välimerta ja sen sotilaallinen valta tuntui myös Palestiinan alueella erityisesti eteläisessä Juudeassa.  

Ajanlaskumme alussa Palestiinan aluetta hallitsi kuningas Herodes Suuri, joka oli Rooman tukema vasallikuningas. Herodes Suuren jälkeen pohjoisen Galilean aluetta hallitsi hänen poikansa Herodes Antipas. Eteläinen Juudea oli puolestaan suoraan Rooman vallan alaisuudessa, sillä Juudeaa hallitsi kuninkaan sijaan keisarin nimittämä käskynhaltija, joka vastasi mm. verojen keräämisestä ja päätti myös kuolemantuomioista. Evankeliumien mainitsema Pontius Pilatus toimi käskynhaltijana vuosina 26–36 jaa.  

Juutalaiset suhtautuivat roomalaisiin miehittäjiin vaihtelevasti. Jotkut yrittivät säilyttää hyvät välin vallanpitäjien kanssa. Osa juutalaisista, kuten selootit muodostivat taas ryhmän, joka pyrki ajamaan Israelin itsenäisyyttä turvautuen väkivaltaan.

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä