Suomen Pipliaseura

5. Johannes Kastaja - Viestinviejä

Raamatunteksti(t)

Johannes Kastaja

1Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

2Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

3Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

4Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 5Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

6Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 7Hän julisti: »Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. 8Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.»

Jeesuksen kaste ja koetus

9Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 11Ja taivaista kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.»

12Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 13Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.

Markus 1:1-13KR92Avaa lukunäkymä
Johannes Kastajan mestaus

14Kuningas Herodeskin kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: »Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.» 15Toiset sanoivat, että hän oli Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. 16Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: »Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista.»

17Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, 18mutta Johannes oli sanonut hänelle: »Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa.» 19Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, 20koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä.

21Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. 22Herodiaan tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle: »Pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle.» 23Ja hän lupasi ja vannoi: »Mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani.» 24Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään: »Mitä minä pyytäisin?» Äiti vastasi: »Pyydä Johannes Kastajan päätä.» 25Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi: »Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään.»

26Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. 27Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. 28Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen.

29Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.

Markus 6:14-29KR92Avaa lukunäkymä

9Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemäänsä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika olisi noussut kuolleista. 10He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä.

Kysymys Eliasta

11Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö lainopettajat sano, että Elian pitää tulla ensin?» 12»Elia tuleekin ensin», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? 13Kuulkaa, mitä sanon: Elia on jo tullut! Ihmiset vain tekivät hänelle mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu.»

Markus 9:9-13KR92Avaa lukunäkymä

Markuksen evankeliumi alkaa kertomuksella Johannes kastajasta, josta myös muut evankeliumit kertovat. Johannes Kastaja oli pappi Sakariaan ja Elisabetin poika (Luuk. 1:5–80). Kuten Maria, Jeesuksen äiti, myös Elisabet tuli ihmeellisellä tavalla raskaaksi. Luukkaan mukaan Sakariaalla ja Elisabetilla ei ollut lapsia, koska Elisabet ei kyennyt niitä saamaan ja pariskunta oli muutenkin iäkäs. Kun Sakarias toimitti papin tehtäviä temppelissä, enkeli ilmestyi hänelle. Enkeli kertoo, että pariskunta saa lapsen, joka tulee valmistamaan kansaa Herran tuloa varten.

  • Johannes Kastaja (1:1–8) 
  • Jeesus kastetaan (1:9–13) 
  • Johannes kastajan mestaus (6:14–29) 
  • Kysymys Eliasta (9:9–13) 

Kasvettuaan aikuiseksi Johannes Kastaja päätyi julistamaan Jumalan valtakunnan saapumista asumattomille seuduille ja Jordanjoen varrelle. Sijainnista kertoo myös Markuksen evankeliumi, joka lainaa Jesajan kirjaa: ”Minä lähetän viestinviejäni edelläsi. Hän valmistaa sinulle tien. Ääni huutaa asumattomalla seudulla. Valmistakaa Herralle tie, oikaiskaa hänen polkunsa mutkat”. Johannes kutsui ihmisiä muuttamaan elämänsä suunnan ja ottamaan kasteen. Näin ihmiset saivat syntinsä anteeksi. Lainaamalla Jesajan kirjaa Markuksen evankeliumi yhdistyy osaksi Vanhan testamentin tekstejä. Johannes Kastaja ja Jeesus olivat näin Vanhan testamentin ennustusten täyttymyksiä. Itseasiassa myös Jeesus kertoi oppilailleen, että Johannes Kastaja oli profeetta Elia, yksi Vanhan testamentin kertomuksissa esiintyvistä profeetoista.  

Johannes Kastaja eli vaatimatonta elämää. Hänellä oli kamelinkarvoista tehty vaate ja hän söi heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Myöhemmin Johannes Kastaja kastoi myös Jeesuksen Jordanjoessa. Evankeliumeista ei käy suoraan ilmi, mutta Jeesus oli todennäköisesti alkujaan yksi Johannes Kastajan oppilaista. Kasteen jälkeen Jeesus vaelsi 40 päivää asumattomilla seuduilla, minkä jälkeen hän aloitti julkisen tehtävänsä. Myöhemmin kuningas Herodes Antipas mestautti Johannes Kastajan.

Johanneksen kasteen merkitys on ollut suuri. Jeesus otti Johannekselta kasteen ja kehotti myös seuraajiaan kastamaan ihmisiä. Johanneksen kasteen juuret ovat sen ajan juutalaisuuden puhdistautumiskäytänteissä. Johanneksen toimittama kaste erosi juutalaisesta rituaalisesta puhdistautumisesta kuitenkin siinä, että hän toimitti sen ilmeisesti vain kerran. Samalla Johanneksen kaste on ollut esikuva kristittyjen kasteelle, joka on tärkeä osa kristillisen kirkkojen elämää vielä tänäkin päivänä. Nyt kaste kuitenkin toimitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:18–20). Kirkot tulkitsevat kasteen merkitystä hieman eri tavoin, mutta yhteistä on kuitenkin se, että kaste tavalla tai toisella yhdistyy syntien anteeksiantoon, pelastukseen ja seurakuntayhteyteen. Kaste antaa kristitylle voiman seurata Jeesusta.

Pohdittavaksi

  1. 1.Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä huomaat Jeesuksen ja Johannes Kastajan elämäntarinoissa?
  2. 2.Kumpi kasvusuunta tuntuu sinulle luontevammalta: vetäytyminen erämaahan kasvamaan mystikoksi vai toimiminen yhteiskunnassa ihmisten parissa?
Jordan

Jordanjoki

Suomen Pipliaseurav.4.18.6
Seuraa meitä