Suomen Pipliaseura

6. Jeesus kutsuu oppilaansa

Raamatunteksti(t)

Jeesus julistaa evankeliumia

14Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 15Hän sanoi: »Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!»

Ensimmäiset opetuslapset

16Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 17Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» 18He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

19Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. 20Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Markus 1:14-20KR92Avaa lukunäkymä
Lähtö Kapernaumista

35Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 37ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: »Kaikki etsivät sinua.» 38Mutta Jeesus sanoi: »Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.» 39Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

Markus 1:35-39KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus kutsuu Leevin

13Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 14Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

15Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. 16Kun fariseuksiin kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: »Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 17Jeesus kuuli sen ja sanoi: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.»

Markus 2:13-17KR92Avaa lukunäkymä
Kaksitoista apostolia

13Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. 14Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja 15valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: 16Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, 17Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges – se merkitsee: ukkosenjylinän pojat – 18sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus 19ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

Markus 3:13-19KR92Avaa lukunäkymä
Opetuslasten lähettäminen

7Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. 8Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. 9Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. 10Ja hän sanoi heille: »Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka. 11Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.»

12Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. 13He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

Markus 6:7-13KR92Avaa lukunäkymä

Jeesuksen elinaikana oli normaalia, että opettajilla oli omia oppilaita ja seuraajia. Niin oli myös Johannes Kastajalla. Heti työnsä alussa myös Jeesus alkoi kutsua itselleen seuraajia. Ajan myötä Jeesus oli valinnut 12 oppilasta. He olivat Pietari, Jaakob, Johannes, Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob Alfeuksenpoika, Taddeus, Simon ja Juudas. Useampi oppilas oli ammatiltaan kalastaja. Joukkoon mahtui ainakin yksi tullimies ja selootti (Luuk. 6:15). Selootit tai kiivailijat vastustivat Rooman valtaa ja taistelivat väkivalloin oman kansansa vapauden puolesta.

  • Jeesuksen ensimmäiset seuraajat (1:14-20)  
  • Lähtö Kapernaumista (1:35-39) 
  • Leevistä tulee Jeesuksen opetuslapsi (2:13-17) 
  • Kaksitoista apostolia eli valtuutettua (3:13-19) 
  • Oppilaat lähetetään matkaan (6:7-13) 

Jeesusta seurasi suuri kansanjoukko, mutta nämä 12 oppilasta muodostivat oman erityisen ryhmänsä. Numero 12 on ilmeisesti symbolinen numero, joka saattaa viitata myös Israelin 12 heimoon. Toisen Mooseksen kirjan mukaan Israelin 12 heimoa asettuivat asumaan eri puolelle Kaananmaata, kun he olivat lähteneet Egyptistä. Jeesus kutsui näitä 12 oppilastaan apostoleiksi. Apostoli tarkoittaa lähettiä, ylipäätään johonkin tehtävään valtuutettua henkilöä. Apostoli ei välitä omaa sanomaansa, vaan hänet on valtuutettu välittämään viesti ylemmältä. Jeesus lähetti oppilaansa julistamaan ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. 

Pohdittavaksi

Mihin Jeesus kutsuu sinua? Mistä asiasta joudut luopumaan vastataksesi tähän kutsuun?

Pietarin ja Andreaksen kutsuminen (Caravaggio, v. 1603–1606)

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä