Suomen Pipliaseura

7. Jeesuksen oppilaat etsimässä elämälleen merkitystä

Raamatunteksti(t)

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

27Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista.» 29»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias30Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään.

Markus 8:27-30KR92Avaa lukunäkymä
Kuka on suurin?

33He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: »Mistä te matkalla keskustelitte?» 34He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. 35Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: 37»Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.»

Markus 9:33-37KR92Avaa lukunäkymä
Opetuslasten tuleva palkka

28Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: »Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.» 29Jeesus vastasi: »Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, 30hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja – tosin myös vainoa – ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. 31Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.»

Markus 10:28-31KR92Avaa lukunäkymä
Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: »Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen.» 36»Mitä te haluatte minun tekevän?» kysyi Jeesus. 37He vastasivat: »Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.» 38Jeesus sanoi heille: »Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?» 39»Voimme», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. 40Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.»

41Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: »Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 43Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 44ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. 45Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.»

Markus 10:35-45KR92Avaa lukunäkymä

27Jeesus sanoi heille: »Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.’ 28Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 29Silloin Pietari sanoi hänelle: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en.» 30Jeesus vastasi: »Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 31Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Markus 14:27-31KR92Avaa lukunäkymä
Pietari kieltää Jeesuksen

66Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, 67ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: »Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen.» 68Mutta Pietari kielsi sen. »En ollenkaan ymmärrä mistä puhut», hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle. 69Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: »Tämä mies on samaa joukkoa.» 70Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen.» 71Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte.» 72Samassa kukko lauloi, toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän puhkesi itkuun.

Markus 14:66-72KR92Avaa lukunäkymä

Evankeliumit kertovat usein Jeesuksen oppilaiden keskinäisistä välienselvittelyistä. Useamman kerran oppilaat kiistelevät siitä kuka heistä on merkittävin ja pohtivat minkälaisen palkkion he tulisivat lopussa vielä saamaan. Jeesus joutui muistuttamaan oppilaitaan, että ihmisistä suurin on toisten palvelija. Toisin sanoen Jeesuksen oppilaat eivät olleet mikään pyhien erityisjoukko. Kun Jeesus pidätetään, hänen oppilaansa hylkäsivät hänet ja karkasivat. Myös Pietari – yksi Jeesuksen läheisimmistä oppilaista – kielsi kolme kertaa tuntevansa Jeesuksen, kun hänet tunnistettiin Jeesuksen oppilaaksi.

  • Kuka Jeesus on? (8:27-30) 
  • Kuka on merkittävin (9:33-37) 
  • Oppilaiden tuleva palkkio (10:28-31) 
  • Jeesus ja Sebedeuksen pojat (10:35-45) 
  • Jeesus ennustaa oppilaiden hylkäävän hänet (14:27-31) 
  • Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen (14:66-72) 

Uuden testamentin kirjakokoelmassa neljää evankeliumia seuraa Apostolien teot. Apostolien teot kertoo Jeesuksen oppilaiden teoista ja ensimmäisen seurakunnan syntymisestä. Jo varhain oli esillä ajatus, että Jeesuksen 12 oppilasta muodostivat erityisen apostolien joukon. He olivat Jeesuksen seurassa ja todistivat hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen Jeesuksen ilmiantajan Juudas Iskariotin tilalle jouduttiin valitsemaan uusi apostoli (Ap. t. 1:15-26). Ehtona oli, että kyseinen henkilö oli ollut muiden oppilaiden mukana siitä asti, kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen ja aina Jeesuksen Taivaaseen astumiseen saakka. Näin he valitsivat joukkoonsa Mattiaksen. Kuitenkin myöhemmin myös muita Jeesuksen seuraajia, kuten Paavalia, kutsuttiin apostoleiksi, vaikka he eivät olleet mukana vielä Jeesuksen aikana.

Pohdittavaksi

Miksi status ja paikka ovat merkityksellisiä? Tunnistatko omassa elämässäsi hetkiä, jolloin olet halunnut päästä lähelle ihailemaasi henkilöä ja hänen vaikutuspiiriään? Mitä ihminen saa karismaattisilta henkilöiltä? Mistä tarve olla sellaisen henkilön seurassa nousee?

 

Pietari kieltää Jeesuksen

Pietari kieltää Jeesuksen

Suomen Pipliaseurav.4.18.8
Seuraa meitä